Kto sme

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút  (ďalej "SFUI") je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 na základe spoločnej vôle  Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cieľom SFUI je prispievať k rozvoju a rozširovaniu frankofónnych programov na Slovensku. Zároveň propaguje „školský systém na francúzsky spôsob“, čiže dialóg medzi frankofónnymi školami, univerzitami, podnikmi a jednotlivcami.

Aké sú naše aktivity?

Prispievanie k rozvoju frankofónnych študijných programov na Slovensku :

 • uľahčovanie výmeny študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov medzi čiastočne frankofónnymi programami a francúzskymi univerzitami
 • tvorba nových francúzsko-slovenských dvojitých diplomov

 Propagovanie „štúdia na francúzsky spôsob“ :

 • rozvíjanie vyučovanie v duchu francúzskeho vysokoškolského vzdelávania na slovenských vysokých školách a univerzitách
 • poskytovanie informácií o frankofónnych gymnáziách, univerzitách a  prispievanie k ich zviditeľneniu
 • poskytnutie informácií o francúzskych podnikoch etablovaných na Slovensku, ktoré hľadajú nových odborníkov a zamestnancov

Zhromaždenie frankofónnych aktérov na Slovensku s cieľom sprostredkovania nielen priestoru pre ich vzájomný dialóg, ale možností  ich spoločnej spolupráce počas:

 • konferencií a okrúhlych stolov (napr. Stretnutia študenti-podniky)
 • diskusných seminárov (napr. Seminár o bilingválnych sekciách, Fórum študenti- podniky)
 • stretnutí bývalých absolventov frankofónneho štúdia, stretnutí bývalých štipendistov.

 Podporovanie rozvoja vzťahov a spolupráce medzi:

 • slovenskými a francúzskymi univerzitami
 • univerzitami a podnikateľskými subjektmi
 • univerzitami a bilingválnymi gymnáziami.