Naši členovia

 

 

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

P.O.BOX 152

810 00 Bratislava

www.france.sk

Francúzsky inštitút

Sedlarska 7

812 83 Bratislava

www.institutfrancais.sk

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12

974 01 Banská Bystrica

www.umb.sk

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 3

974 01 Banská Bystrica

www.fpvmv.umb.sk

 

Fakulta humanitných vied UMB

Tajovského 40

974 01 Banská Bystrica

www.fhv.umb.sk

 

 

Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10

975 90 Banská Bystrica

www.ef.umb.sk

 

Ekonomická fakulta TU v KE

Nemcovej 31

040 01 Košice

www.eftuke.sk

Ekonomická univerzita

1 Dolnozemská cesta

852 35 Bratislava

www.euba.sk

Fakulta managementu  UK v BA

Odbojárov 10

820 05 Bratislava

www.fm.uniba.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice

https://www.upjs.sk/

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1,

949 74, Nitra

https://www.ukf.sk/

 

Campus européen

Europe centrale et orientale de Science Po

14. av Victor Hugo

21 000 Dijon

www.sciencepo.fr

 

Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši

57 rue Taittinger

51 096 Reims Cedex

www.univ-reims.fr

 

 

Lotrinská univerzita

15 place Carnot

52042 Nancy Cedex

www.univ-nancy2.fr

 

 

 

Université de Lorraine – CEU de Nancy

15 Place Carnot,

54042 Nancy, France

site web

 

ECE Paris

37, Quai de Grenelle
75015 PARIS, FRANCE

http://www.ece.fr/school-of-engineering/

 

Univerzita v Poitiers

93 rue du Recteur Pineau

86022, Poitiers Cedex

www.univ-poitiers.fr

 

 

École nationale supérieure de Chimie de Rennes

 11, allée de Beaulieu - CS50837
35708  Rennes cedex 7

 https://www.ensc-rennes.fr

 

VEOLIA a.s.

Eisteinova 25
Digital park II.
851 01 Bratislava

http://www.veolia.sk/

 

Amazon

Nám. 1. mája 18

92553 Bratislava

 http://www.amazon.com/

 

EMERSON

Ševčenkova 34

851 01 Bratislava

http://www.emerson.sk/?page_id=2254

 

 

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Karadžičova 16
Bratislava 821 08

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/sk/

  GEFCO SLOVAKIA

Plynárenská cesta 1
821 09 Bratislava

www.gefco.sk

 

 

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 6
042 45 Košice

www.colas-sk.sk

 

Bučo, s.r.o.     
Fedinova 18
851 01 Bratislava

http://www.buco.sk/

 

IBM Slovensko, spol. s r.o.
Apollo II
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

http://www.ibm.com/contact/sk/sk/?lnk=ft

 

 

 Alliance française de Banska Bystrica  

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia   

http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr

Efpolit - Asociácia frakofónnych študentov
Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

http://efpolit.org/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=10&lang=fr