Partneri

 

 

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

P.O.BOX 152

810 00 Bratislava

https://sk.ambafrance.org/

Institut français de Slovaquie

Francúzsky inštitút

Sedlarska 7

812 83 Bratislava

www.institutfrancais.sk

IFprofs Slovaquie

https://sk.ifprofs.org/

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12

974 01 Banská Bystrica

www.umb.sk

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 3

974 01 Banská Bystrica

www.fpvmv.umb.sk

 

Fakulta humanitných vied UMB

Tajovského 40

974 01 Banská Bystrica

www.fhv.umb.sk

 

 

Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10

975 90 Banská Bystrica

www.ef.umb.sk

 

Ekonomická fakulta TU v KE

Nemcovej 31

040 01 Košice

https://www.tuke.sk

Ekonomická univerzita

1 Dolnozemská cesta

852 35 Bratislava

www.euba.sk

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P.O.BOX 32 

814 99 Bratislava

fphil.uniba.sk

 Faculté de droit

Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava

https://www.flaw.uniba.sk/

Fakulta managementu,  Univerzita Komenského v Bratislave

Odbojárov 10

820 05 Bratislava

www.fm.uniba.sk

UPJS

Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach

Šrobárova 2

041 80 Košice

https://www.upjs.sk/

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1,

949 74, Nitra

https://www.ukf.sk/

 

Campus européen Europe centrale et orientale de Science Po Paris à Dijon

14. av Victor Hugo

21 000 Dijon

http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/dijon

 

Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši

57 rue Taittinger

51 096 Reims Cedex

www.univ-reims.fr

 

 

Lotrinská univerzita

15 place Carnot

52042 Nancy Cedex

www.univ-nancy2.fr

 

 

 

Université de Lorraine – CEU de Nancy

15 Place Carnot,

54042 Nancy, France

http://ceu.univ-lorraine.fr/

ECE Paris

37, Quai de Grenelle

75015 PARIS, FRANCE

http://www.ece.fr/school-of-engineering/

 

Univerzita v Poitiers

93 rue du Recteur Pineau

86022, Poitiers Cedex

www.univ-poitiers.fr

 

 

École nationale supérieure de Chimie de Rennes

11, allée de Beaulieu - CS50837

35708  Rennes cedex 7

https://www.ensc-rennes.fr

 Université Côte d´Azur

Univerzita Côte d'Azur

Campus Valrose, Batiment M

28 Avenue de Valrose

06108 Nice CEDEX 2

http://unice.fr

VEOLIA a.s.

Eisteinova 25

Digital park II.

851 01 Bratislava

http://www.veolia.sk/

 

Amazon

Nám. 1. mája 18

92553 Bratislava

 http://www.amazon.com/

 

 

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Karadžičova 16

Bratislava 821 08

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/sk/

 

GEFCO SLOVAKIA

Plynárenská cesta 1

821 09 Bratislava

www.gefco.sk

 

 

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 7

042 45 Košice

www.colas-sk.sk

 

EMERSON

Ševčenkova 34

851 01 Bratislava

http://www.emerson.sk/?page_id=2254

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Apollo II

Mlynské Nivy 49

821 09 Bratislava

http://www.ibm.com/contact/sk/sk/?lnk=ft

Bučo, s.r.o.     

Fedinova 18

851 01 Bratislava

http://www.buco.sk/

Altran

Altran Slovakia s.r.o

Aruba Business Center

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

www.altran.com

 

KONE s.r.o

Galvaniho 7/B,

821 04 Bratislava

https://www.kone.sk/

 

Efpolit - Asociácia frakofónnych študentov
Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

http://efpolit.org/

 

Alliance française de Banska Bystrica  

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9

975 58 Banská Bystrica

http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr

AUF

Place de la Sorbonne 4

75005 Paris

www.auf.org

 

Slovensko-francúzska obchodná komora

Klariská 14

811 03 Bratislava

www.fsok.sk