Naše aktivity

Frankofónni študenti na Slovensku majú svoj podcast!

FrancofuniSK je projekt, ktorý rozvinulo Centrum univerzitnej úspešnosti (CRU, podporované Univerzitnou agentúrou pre frankofóniu – AUF) Univerzity Mateja Bela, ktoré sa pri tejto príležitosti stane Centrom univerzitnej úspešnosti Slovenska.

V súčasnosti prebieha spolupráca medzi študentami v 1. ročníku prekladateľstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici so študentami v 3. ročníku masmediálnych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Univerzitné vysielanie trvá niekoľko desiatok minút a tvorí ho prehľad udalostí, interview a reportáže. Cieľom je prezentovať frankofónne aktivity, ktoré prebiehajú na ich univerzitách a v príslušných mestách a v rámci ich študijných programov.
Bolo by ideálne, ak by sa v budúcnosti podarilo združiť aj ďalšie slovenské univerzity, aby mohli ľudia spoznať frankofónny študentský život aj v iných častiach krajiny.

 

Daný projekt s rádiom je prejavom dynamickosti študentov a dá sa pri ňom uvažovať o istých perspektívach:
- užšia spolupráca medzi univerzitami pod záštitou CRU, ako aj iných partnerov: Francúzska Aliancia v Banskej Bystrici (AF BB), Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI), Francúzsky inštitút na Slovensku;
- sprostredkovanie a zviditeľnenie kultúrnych, univerzitných (najmä prednášky) a profesionálnych aktivít v regiónoch;
- obnovenie študentských iniciatív v rámci univerzitných aktivít alebo dokonca vypracovanie a uskutočnenie ďalších projektov;
- pre študentov možnosť nadviazať kontakty a získať uznanie vo frankofónnom kultúrnom, univerzitnom a profesionálnom prostredí a možnosť viac sa angažovať v rámci univerzitného štúdia.

 

Vysielanie je k dispozícii na: Francofunisk – naše prvé vysielanie!