Štud. programy

Francúzsko-slovenské programy:

Vďaka bohatej spolupráci a podpore Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) má Slovensko dnes 12 francúzsko-slovenských univerzitných programov, ktoré sú akreditované francúzskym a slovenským ministerstvom školstva.

Čo je to francúzsko-slovenský program?

V rámci týchto programov sú prednášky úplne alebo čiastočne prednášané vo francúzskom jazyku. Vďaka tomu majú študenti možnosť absolvovať frankofónny univerzitný cyklus (až po magisterský diplom) priamo na Slovensku. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia vo Francúzsku.

 

Dokumenty na stiahnutie :

brožúra SFUI

Dvojité a spoločné diplomy

Frankofónne študijné programy na Slovensku


Zoznam slovensko-francúzskych štúdijných programov:

 

DVOJITÉ A SPOLOČNÉ DIPLOMY
ODBOR DIPLOM ÚROVEŇ ŠTÚDIA UNIVERZITY ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
KOMUNIKÁCIA Informácia a komunikácia 1. – 3. rok
Bc. štúdia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

Lotrinská univerzita (Méty)    Katedra informácie a komunikácie

- Francúzski a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 50% výučby vo fr. jazyku
POLITICKÉ VEDY Európska integrácia a európska politika susedstva 2. rok
Mgr. štúdia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši
Fakulta práva a politických vied

- Francúzski a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 30% výučby vo fr. jazyku
PREKLADATEĽSTVO
TLMOČNÍCTVO
Profesionálny preklad
a tlmočenie
1. a 2. rok
Mgr. štúdia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta

Univerzita v Štrasburgu
Univerzitný inštitút prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných vzťahov

- Francúzski a slovenskí pedagógovia
- povinná mobilita vo Francúzsku (1 rok)
- 50% výučby vo fr. jazyku
MANAŽMENT KULTÚRA Manažment verejnej správy,
Manažment kultúrnych a umeleckých organizácií
1. a 2. rok
Mgr. štúdia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Saint-Quentin-en-Yvelines vo Versailles
Vysoký inštitút manažmentu

- Francúzski a slovenskí pedagógovia
- povinná mobilita vo Francúzsku (1 rok)
- 50% výučby vo fr. jazyku
EKONÓMIA Ekonómia a riadenie 1. – 3. rok
Bc. štúdia

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta

Univerzita Sophia Antipolis v Nice
ISEM

- Fr. a slovenskí pedagógovia
- Mobilita v 3. ročníku na Univerzite v Nice (1 rok)
- 40 % výučby vo fr. jazyku
Právo, ekonómia
a riadenie
1. – 3. rok
Bc. štúdia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Univerzita v Poitiers
Fakulta ekonomických vied

- Fr. a slovenskí pedagógovia
- Mobilita na Univ. v Poitiers (5. semester)
- 30 % výučby vo fr. jazyku
Teritoriálne štúdiá -
Právo územných samospráv a kultúrnych inštitúcií
2. rok
Mgr. štúdia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši
Fakulta práva a politických vied

- Fr. a slovenskí pedagógovia
- Mobilita na Univerzite v Remeši (3. semester)
- 30 % výučby vo fr. jazyku
Európske štúdiá
Finančné riadenie a podnikové stratégie v Európe
1. rok
Mgr. štúdia

Komenského univerzita v Bratislave
Fakulta managementu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta (100% vo fr. jazyku)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Lotrinská univerzita (Nancy)
Európske univerzitné centrum

- Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility na Lotrinskej univerzite (1 semester)
- 30 % výučby vo fr. jazyku
Európske štúdiá
Finančné riadenie a podnikové stratégie v Európe
2. rok
Mgr. štúdia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Komenského univerzita v Bratislave
Fakulta managementu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta (100% vo fr. jazyku)

Lotrinská univerzita (Nancy)
Európske univerzitné centrum

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 30 % výučby vo fr. jazyku 

 

 Štúdium vo francúzskom jazyku

Na Slovensku môžete študovať aj francúzsky jazyk a literatúru na katedrách francúzskeho jazyka, prípadne na katedrách románskych jazykov v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a Prešove.

Tieto inštitúcie majú za cieľ vzdelávať vysoko kvalitných pedagógov a prekladateľov.

 

FRANKOFÓNNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA SLOVENSKU

ODBOR

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

ÚROVEŇ ŠTÚDIA

UNIVERZITY

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

MANAŽMENT 

Medzinárodný manažment 

Francúzsky program

1. – 3. rok
Bc. štúdia

Komenského univerzita
v Bratislave

Fakulta managementu

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 30 % výučby vo fr. jazyku 

EKONÓMIA

Čiastkové frankofónne
štúdium

*Získanie certifikátu Univerzity
Cergy-Pontoise

1. – 3. rok
Bc. štúdia

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Obchodná fakulta

*Prihlásiť sa môžu študenti zo
všetkých fakúlt

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 25 % výučby vo fr. jazyku 

 INTERKULTÚRNA

KOMUNIKÁCIA 

Cudzie jazyky
a interkultúrna
komunikácia

*V kombinácii dvoch cudzích
jazykov

 1. – 3. rok
Bc. štúdia


1. a 2. rok
Mgr. štúdia

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Fakulta Aplikovaných Jazykov

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 35 % výučby vo fr. jazyku 
(kombinácia angličtina-francúzština) 

 Románske jazyky
v medzikultúrnej
komunikácii

1. – 3. rok
Bc. štúdia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 50 % výučby vo fr. jazyku 

 UČITEĽSTVO  

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

*v kombinácii
 

1. – 3. rok
Bc. štúdia

1. a 2. rok
Mgr. štúdia

 Komenského univerzita
v Bratislave

Pedagogická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 80 % výučby vo fr. jazyku 

 Učiteľstvo akademických predmetov - francúzskeho
jazyka a literatúry

 1. – 3. rok
Bc. štúdia

1. a 2. rok
Mgr. štúdia

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta
 

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 60 % výučby vo fr. jazyku 

 Učiteľstvo – Francúzsky
jazyk a Literatúra

*v kombinácii

1. – 3. rok
Bc. štúdia

1. a 2. rok
Mgr. štúdia

Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 100 % výučby vo fr. jazyku 

PREKLADATEĽSTVO

TLMOČNÍCTVO

Prekladateľstvo a tlmočníctvo -Francúzsky jazyk a kultúra

  1. – 3. rok Bc. štúdia

 1. a 2. rok Mgr. štúdia

   1.-3. rok PhD štúdia

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 60 % výučby vo fr. jazyku 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo -Francúzsky jazyk a kultúra

  1. – 3. rok Bc. štúdia

 1. a 2. rok Mgr. štúdia

   1.-3. rok PhD štúdia

Komenského univerzita
v Bratislave

Filozofická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 80 % výučby vo fr. jazyku 

Prekladateľstvo
a tlmočníctvo -
Francúzsky jazyk a kultúra

*v kombinácii

  1. – 3. rok Bc. štúdia

 1. a 2. rok Mgr. štúdia

Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 80 % výučby vo fr. jazyku 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo -Francúzsky jazyk a kultúra

  1. – 3. rok Bc. štúdia

 1. a 2. rok Mgr. štúdia

   1.-3. rok PhD štúdia

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 80 % výučby vo fr. jazyku 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo - Anglický
jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

 1. – 3. Rok Bc. štúdia

1. a 2. Rok Mgr. štúdia

Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 50 % výučby vo fr. jazyku 

JAZYK, KULTÚRA A LITERATÚRA

Cudzie jazyky a kultúry

* študenti si vyberajú dva z nasledovných jazykov: francúzština /španielčina / taliančina

  1. – 3. rok Bc. štúdia

 1. a 2. rok Mgr. štúdia

Komenského univerzita
v Bratislave

Pedagogická fakulta

 - Fr. a slovenskí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 80 % výučby vo fr. jazyku 

PRÁVO

Certifikát absolventa

Diplomatickej akadémie

dvojročné 

postgraduálne 

štúdium

Komenského univerzita
v Bratislave

Právnická fakulta

- Francúzski, slovenskí a anglickí pedagógovia
- Možnosť mobility vo Francúzsku
- 16 % výučby vo fr. jazyku