Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dizertačné práce spracovávané na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2023/2024

 

Študijný program Cestovný ruch

Doktorand:

Ing. Eva Zabudská

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Online komunity a ich vplyv na spotrebiteľské správanie návštevníkov v cestovnom ruchu

Školiteľ:

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.

Školiace miesto:

Katedra cestovného ruchu

Školiace pracovisko:

Katedra cestovného ruchu

 

Doktorand:

Ing. Klára Chovanová

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Vplyv digitalizácie a princípov udržateľnosti na činnosť hotelov na Slovensku

Školiteľ:

doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

Školiace miesto:

Katedra cestovného ruchu

Školiace pracovisko:

Katedra cestovného ruchu

 

Doktorand:

Ing. Izabela Lazurová

Forma štúdia:

Denná

Téma práce:

Debarierizácia kultúrno-osvetových zariadení ako atraktivít cestovného ruchu a jej sociálno-ekonomické aspekty

Školiteľ:

doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

Školiace miesto:

Katedra cestovného ruchu

Školiace pracovisko:

Katedra cestovného ruchu

 

Doktorand:

Mgr. Kristína Medeková

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Využitie elektronického ústneho podania (eWOM) v manažmente cieľových miest cestovného ruchu

Školiteľ:

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.

Školiace miesto:

Katedra cestovného ruchu

Školiace pracovisko:

Katedra cestovného ruchu

 

Doktorand:

Ing. Adrián Švec

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Balanced Scorecard v systéme procesného riadenia a merania výkonnosti hotelov na Slovensku

Školiteľ:

doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra cestovného ruchu

 

Doktorand:

Ing. Josef Pátek

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Inovácie v kúpeľníctve v Českej republike a Slovenskej republike

Školiteľ:

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra cestovného ruchu

 

Študijný program Ekonomika a manažment podniku

Doktorand:

Ing. Zlatica Fulajtárová

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Spoločenská zodpovednosť v riadení dodávateľských reťazcov

Školiteľ:

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Školiace miesto:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Školiace pracovisko:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

 

Doktorand:

Ing. Simona Bartošová

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Súčasné prístupy k segmentácii trhu v kontexte environmentálnych trendov v spotrebiteľskom správaní

Školiteľ:

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Školiace miesto:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Školiace pracovisko:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

 

Doktorand:

Mgr. Yaroslav Lysenko

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Vplyv jednotlivých záujmových skupín (stakeholderov) na výkonnosť podnikov

Školiteľ:

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Školiace miesto:

Katedra financií a účtovníctva

Školiace pracovisko:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

 

Doktorand:

Ing. Marta Húšťava Šipulová

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Využívanie osobných údajov v marketingu podnikov z pohľadu spotrebiteľov

Školiteľ:

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Školiace miesto:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Školiace pracovisko:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

 

Doktorand:

Ing. Marek Čabák

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Vnímanie a akceptácia informačných technológií používateľmi

Školiteľ:

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

 

Doktorand:

Ing. Ismayil Khalilov

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Determinanty udržateľného správania v oblasti spotreby energií z pohľadu spotrebiteľov

Školiteľ:

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

 

Doktorand:

Ing. Pavol Bujda

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Znižovanie obchodných a logistických rizík využívaním inteligentných technológií v priemyselných podnikoch pôsobiacich na zahraničných trhoch

Školiteľ:

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

 

Študijný program Financie

Doktorand:

Ing. Stanislava Honzová

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Finančné nástroje zo zdrojov EÚ a rozvoj ľudského kapitálu

Školiteľ:

prof. Ing. Peter Pisár, PhD.

Školiace miesto:

Katedra financií a účtovníctva

Školiace pracovisko:

Katedra financií a účtovníctva

 

Doktorand:

Ing. Jozef Kučera

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Financovanie národných športových zväzov na Slovensku

Školiteľ:

prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra financií a účtovníctva

 

Študijný program Verejná ekonomika a politika

Doktorand:

Ing. Kristína Murínová

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Riziká kontrahovania služieb vo verejnom sektore

Školiteľ:

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

Školiace miesto:

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

Školiace pracovisko:

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

 

Doktorand:

Ing. Mgr. Mária Vavrúšová

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Strategické plánovanie rozvoja biosférických rezervácií

Školiteľ:

doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

Školiace miesto:

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

Školiace pracovisko:

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

 

Doktorand:

M. A. Michal Styk

Forma štúdia:

denná

Téma práce:

Sociálno-ekonomická analýza volebných preferencií a hlasovania v kontexte regionálneho rozvoja

Školiteľ:

doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.

Školiace miesto:

Výskumné a inovačné centrum

Školiace pracovisko:

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

 

Doktorand:

Ing. Tatiana Červeňová

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Nové prístupy k rozvoju malých a stredných miest

Školiteľ:

prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

 

Doktorand:

Ing. Radovan Lapuník

Forma štúdia:

externá

Téma práce:

Európske trendy a stratégia financovania verejného zdravotníctva

Školiteľ:

doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.

Školiace miesto:

-

Školiace pracovisko:

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

 

Aktualizácia 10. mája 2024