Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS na akademický rok 2024/2025

Milé študentky, milí študenti,

v termíne do 30. júna 2024 prebieha

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS na akademický rok 2024/2025
.

 

KTO predzápis vykonáva:

Elektronický zápis vykoná každý študent dennej a externej formy štúdia, ktorý je v akademickom roku 2023/2024 riadnym študentom a v štúdiu chce v akademickom roku 2024/2025 riadne pokračovať.
Elektronický zápis je jednou z podmienok na pokračovanie v štúdiu.

POZOR - elektronický zápis nevykonávajú študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2023/2024 zúčastnia bakalárskej štátnej skúšky a podali si prihlášku na inžinierske štúdium. Títo študenti budú o výbere predmetov a zápise na inžinierske štúdium informovaní s rozhodnutím o prijatí.


AKO zrealizovať ELEKTRONICKÝ ZÁPIS

Elektronický zápis zrealizujete v akademickom informačnom systéme AiS2 po splnení študijných povinností tohto akademického roka (po zapísaní hodnotení vyučujúcimi do AiS2). 

V rámci elektronického zápisu študent v AiS2:
a) VYBERÁ si predmety, ktoré chce v nasledujúcom akademickom roku 2024/2025 absolvovať (povinné – blok A, povinne voliteľné – blok B a výberové – blok C), vrátane opakovane zapísaných predmetov (prenesených povinností).
b) POTVRDZUJE zaevidované výsledky štúdia v systéme za aktuálny akademický rok 2023/2024,
c) POTVRDZUJE pokračovanie v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku 2024/2025,
d) POTVRDZUJE správnosť svojich osobných údajov v AiS príp. nahlasuje zmenu v osobných údajoch.

POZOR – po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné meniť atribúty zápisného listu a e-zápisu.
Rovnako vyučujúci už nemôžu zapísať žiadne hodnotenie za akademický rok 2023/2024. E-zápis preto nerealizujte, KÝM NEBUDETE MAŤ ZADANÉ VŠETKY HODNOTENIA ZA ROK 2023/2024.


Ak študent zrealizoval predzápis
: skontroluje, či má v zápisnom liste zapísané všetky predmety (povinné, povinne voliteľné a výberové), ktoré chce v nasledujúcom roku študovať. Taktiež skontroluje, či sa zapísal
prípadné prenesené povinnosti (opakovane zapísané predmety) na zimný a letný semester. Následne zrealizuje elektronický zápis.
Kontrolu a úpravu predmetov viete v AiS zrealizovať cez "Moje predmety v AR 2024/2025"

Ak študent nezrealizoval predzápis:
v rámci e-zápisu si vytvorí v AiS zápisný list na AR 2024/2025, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis. 

MANUÁLY

Manuál e-zápis (pre predchádzajúcom zrealizovaní predzápisu)

Manuál e-zápis (bez predzápisu)

Manuál zobrazenia študijného plánu a informačných listov predmetov

Manuál zápisu predmetov do ZL

 

Po ukončení elektronického zápisu (po 30. 6. 2024) študijné oddelenie skontroluje, či študent spĺňa podmienky pre postup do ďalšieho roku štúdia, skontroluje zrealizovanie elektronického zápisu a zápisný list študenta na AR 2024/2025 POTVRDÍ. Potvrdením elektronického zápisu študijným oddelením je študent riadne zapísaný na akademický rok 2024/2025.

 

UPOZORNENIE pre študentov s IŠP príp. s predĺžením obdobia na skončenie študijných povinnosti:

Študent, ktorý má udelené IŠP do 31. 8. 2024 príp. má predĺžené obdobie na skončenie študijných povinností musí elektronický zápis taktiež zrealizovať, avšak NEPOTVRDZUJE v systéme zaevidované študijné výsledky - táto možnosť zostáva otvorená (keďže hodnotenia môže získať až do 31. 8. 2024). Taktiež elektronický zápis neukončuje (len ho uloží). 

Konečné potvrdenie zápisu odkonzultuje so svojou študijnou referentkou najneskôr do 31. 8. 2024.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijnú referentku svojho študijného programy - kontakty na študijné oddelenie