Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Termín e-zápisu na akademický rok 2024/2025: do 30. júna 2024

Zápis do vyššieho roku štúdia prebieha LEN elektronicky cez AiS2 (fyzický zápis nie je).

E-zápisu uskutočňuje každý študent inžinierskeho štúdia, ktorý chce (bude) v AR 2024/2025 pokračovať v štúdiu. Zapísať sa do ďalšej časti štúdia je jednou z podmienok pokračovania v štúdiu.

POZOR - elektronický zápis na inžinierske štúdium nevykonávajú študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2023/2024 zúčastnia bakalárskej štátnej skúšky a podali si prihlášku na inžinierske štúdium. Títo študenti budú o výbere predmetov a zápise na inžinierske štúdium informovaní s rozhodnutím o prijatí.


Študijný plán inžinierskeho študijného programu má 120 kreditov a je rozdelený na dve časti:
1. Študijná časť = 100 kreditov. Študijná časť sa delí na:
a) povinné predmety - blok A (54 kreditov) - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent úspešne absolvovať všetky povinné predmety daného študijného programu
b) povinne voliteľné predmety - blok B (30 kreditov) - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent získať 30 kreditov za povinne voliteľné predmety.
c) výberové predmety - blok C (16 kreditov) - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent získať 16 kreditov za výberové predmety.
Ako výberový predmet si študent zvolí predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový predmet resp. ako výberový predmet si môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľné predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB alebo predmety ponúkané ako celouniverzitné predmety.
2. Časť štátne skúšky = 20 kreditov - ide o predmet štátnej skúšky Diplomová práca s obhajobou.

 

Usmernenie k PVP pre jednotlivé študijné programy:
ERCR - počas celého inžinierskeho štúdia študent absolvuje všetky predmety vybraných dvoch blokov PVP. Pri predmetoch bloku "Regionálne plánovanie v CR" má študent možnosť absolvovať predmety buď v slovenskom alebo anglickom jazyku.
EMMSP - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent úspešne absolvovať minimálne 6 predmetov z daného bloku PVP.
FBI - študent musí počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 PVP.
FBI v AJ - študent musí počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 PVP.
EVS - študent musí počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 5 predmetov z daného bloku PVP.
PMS - študent musí počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 PVP.

 

MANUÁLY

Manuál e-zápis (pre predchádzajúcom zrealizovaní predzápisu)

Manuál e-zápis (bez predzápisu)

Manuál zobrazenia študijného plánu a informačných listov predmetov

Manuál zápisu predmetov do ZL

 

Upozornenia:

1. Pri zápise predmetov nezabudnite na opakovane zapísané predmety (prenesené povinnosti).

2. Študent aktuálneho prvého ročníka inžinierskeho štúdia musí byť zapísaný na tému záverečnej práce do 30. júna 2024 (v prípade, že chce ukončiť inžinierske štúdium v AR 2024/2025).

3. Predmet Diplomová práca s obhajobou je predmetom štátnej skúšky – študent si ho zapisuje medzi predmety štátnych skúšok (nie v študijnej časti). Predmet DP s obhajobou musí mať zapísaný každý študent, ktorý sa chce zúčastniť štátnej skúšky v AR 2024/2025.

4. Študent, ktorý má udelený IŠP do 31.08.2024, prípadne študent, ktorý má predĺžené skúškové obdobie si
a) zapíše predmety na AR 2024/2025,
b) skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje,
c) potvrdí pokračovanie v štúdiu
v roku 2024/2025.
Zaevidované študijné výsledky v systéme však NEPOTVRDZUJE – táto možnosť ostáva otvorená, pretože hodnotenie môžu získať do 31.08.2024. E-zápis len uloží (neukončuje ho).
Konečné potvrdenie o zápise prekonzultuje so študijnou referentkou najneskôr do 31.08.2024.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijnú referentku svojho študijného programy - kontakty na študijné oddelenie

 

Po ukončení elektronického zápisu (po 30. 6. 2024) študijné oddelenie skontroluje, či študent spĺňa podmienky pre postup do ďalšieho roku štúdia, skontroluje zrealizovanie elektronického zápisu a zápisný list študenta na AR 2024/2025 POTVRDÍ. Potvrdením elektronického zápisu študijným oddelením je študent riadne zapísaný na akademický rok 2024/2025.