Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vážené študentky, vážení študenti,

motivačné štipendium za prospech v akademickom roku 2021/2022 sa priznáva študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB, ktorí:

  1. v akademickom roku 2021/2022 boli študentmi prvého alebo druhého roku denného bakalárskeho štúdia alebo študentmi prvého roku denného inžinierskeho štúdia,
  2. v štúdiu riadne pokračujú v akademickom roku 2022/2023,
  3. všetky zapísané študijné povinnosti v akademickom roku 2021/2022 úspešne vykonali,
  4. v akademickom roku 2021/2022 mali zapísané študijné povinnosti v hodnote minimálne 48 kreditov.


Výška štipendia je závislá od získaného váženého študijného priemeru za AR 2021/2022 (viď tabuľka):

Výška prideleného motivačného štipendia za prospech v 
podľa váženého priemeru dosiahnutého v akademickom roku 2021/2022
študentov DENNÉHO bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

Vážený priemer

Výška štipendia

1,00 - 1,15

1000

1,16 - 1,20

900

1,21 - 1,25

800

1,26 - 1,30

700

1,31 - 1,40

600

1,41 - 1,50

500


Vážený študijný priemer ako aj kritériá výpočtu má každý študent zverejnené v AiS2:
Prehľad štúdií (ponuka po prihlásení v AiS vľavo) - Zápisný list AR 2021/2022 - zobraziť Hodnotenia, priemery - prekliknúť sa na záložku "Priemery" - názov výpočtu "Priemery za 2021/2022 (MSzP).

Študent, ktorému prináleží motivačné štipendium, ho bude mať sprístupnené a zobratené v AiS2 od 1. 11. 2022 a môže si ho skontrolovať v časti "Detail štúdia" - "Štipendiá".


Študent, ktorému bolo priznané motivačné štipendium, VYPÍŠE a PODPÍŠE priložený formulár, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyplatenie motivačného štipendia a najneskôr do 8. novembra 2022 (vrátane) ho pošle ako prílohu (oskeonovaný alebo odfotený) do mailu na lucia.horvatova@umb.sk alebo doručí osobne príp. poštou na študijné oddelenie fakulty.

POZOR - v prípade zaslania mailom musí byť tlačivo odoslané zo študentského mailového konta (nie zo súkromnej mailovej adresy)!

TLAČIVO (podklad na vyplatenie motivačného štipendia)


Motivačné štipendiá budú vyplatené do konca novembra 2022 (v prípade predloženia vyplneného tlačiva na študijné oddelenie fakulty).


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne motivačného štipendia kontaktujte študijnú referentku Ing. Luciu Horvátovú (lucia.horvatova@umb.sk, +421 48 446 6127).
Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť EF UMB
Banská Bystrica, 21. 10. 2022