Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátová

Vedúca študijného oddelenia

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
043
Telefón:
048/446 6127

 

Štipendijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (účinnosť od 1. septembra 2023)


Základné informácie

Motivačné štipendium môže byť priznané študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu za:

  1. vynikajúce plnenie študijných povinností,
  2. dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
  3. dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja,
  4. dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej činnosti,
  5. dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej činnosti.

 

Za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa motivačné štipendium priznáva študentovi študijného programu v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia.

Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje plnenie jeho študijných povinností, prerušené štúdium.

 

Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa motivačné štipendium obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa príslušný akademický rok končí.

 

Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky.

 

Motivačné štipendium sa nevypláca študentovi, ktorý v čase priznania a/alebo vyplatenia motivačného štipendia má prerušené štúdium, aj napriek tomu, že v posudzovanom období rozhodujúcom pre priznanie motivačného štipendia spĺňal podmienky na získanie motivačného štipendia.

 

Motivačné štipendium sa priznáva najviac 10 % študentov v dennej forme štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia (okrem doktorandov) danej fakulty UMB k 31. októbru predchádzajúceho roka.