Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024 je 28. - 30. júna 2023.

 

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:

a) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku,

b) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť),

c) priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:

a) za písomný projekt a jeho prezentáciu:                         maximálne 80 bodov, z toho:

  • za teoretické východiská skúmania:                          maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané ciele:                                              maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané metódy skúmania:                       maximálne 20 bodov,
  • za prezentáciu projektu:                                              maximálne 20 bodov,

b) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):     maximálne 10 bodov,

c) za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia (známky z predmetov a štátnej skúšky):     maximálne 10 bodov.

Priemerný prospech Počet bodov Priemerný prospech Počet bodov
1,00 – 1,10 10 1,51 – 1,60 5
1,11 – 1,20 9 1,61 – 1,70 4
1,21 – 1,30 8 1,71 – 1,80 3
1,31 – 1,40 7 1,81 – 1,90 2
1,41 – 1,50 6 1,91 – 2,00 1

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje tieto súčasti:

a) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce v anglickom jazyku,

b) posúdenie do­terajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť).

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 90.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o externú formu štúdia:

a) za písomný projekt a jeho prezentáciu:                          maximálne 80 bodov, z toho:

  • za teoretické východiská skúmania:                          maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané ciele:                                             maximálne 20  bodov,
  • za predpokladané metódy skúmania:                        maximálne 20 bodov,
  • za prezentáciu projektu:                                            maximálne 20  bodov,

b) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):      maximálne 10 bodov.


Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou.

Zloženie skúšobnej komisie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov garantov jednotlivých doktorandských študijných programov. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho pracovného výkonu.