Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Potvrdením elektronickej návratky sa Vám v rámci systému AiS2 vygeneruje štúdium v študijnom programe, na ktorý ste boli prijatý.

Po potvrdení elektronickej návratky je potrebné sa zo systému AiS2 odhlásiť a opätovne prihlásiť.

Novým používateľom AiS2 odporúčame čo najskôr si zmeniť heslo v AiS2 cez "Správa používateľa" (ponuka po prihlásení do AiS2 vľavo) - záložka Zmena hesla.


V termíne do 19. júla 2024
si v systéme AiS2 vytvorte zápisný list na akademický rok 2024/2025 a nahoďte si do neho predmety, ktoré chcete v nasledujúcom roku študovať. 

Do zápisného listu si nahadzujete LEN predmety na PRVÝ rok štúdia - predmety, ktoré budete študovať v AR 2024/2025.


Návod na vytvorenie zápisného listu a zápisu predmetov - TU


Študijné plány pre jednotlivé študijné programy sú zverejnené v systéme AiS2.

Návod zobrazenia študijného plánu a informačných listov predmetov v AiS.


Študijný plán inžinierskeho študijného programu má 120 kreditov a je rozdelený na dve časti:
1. Študijná časť = 100 kreditov. Študijná časť sa delí na:
a) povinné predmety - blok A (54 kreditov) - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent úspešne absolvovať všetky povinné predmety daného študijného programu
b) povinne voliteľné predmety - blok B (30 kreditov) - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent získať 30 kreditov za povinne voliteľné predmety.
c) výberové predmety - blok C (16 kreditov) - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent získať 16 kreditov za výberové predmety.
2. Časť štátne skúšky = 20 kreditov - ide o predmet štátnej skúšky Diplomová práca s obhajobou.

 

Usmernenie k PVP (blok B) pre jednotlivé študijné programy:

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu - ERCR_D2n - počas celého inžinierskeho štúdia študent musí úspešne absolvovať minimálne 6 PVP zo všetkých ponúkaných povinne voliteľných predmetov. Pri predmetoch bloku "Regionálne plánovanie v CR" má študent možnosť absolvovať predmety buď v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - EMMSP_D2n - počas celého inžinierskeho štúdia musí študent úspešne absolvovať minimálne 6 predmetov z vybraného bloku PVP. Pred zápisom predmetov sa rozhodnite, ktorý z ponúkaných blokov PVP si vyberáte, z neho si následne vyberáte predmety.

Financie, bankovníctvo a investovanie - FBI_D2n - študent musí počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 PVP.

Ekonomika verejného sektora - EVS_D2nN - pre prijatých uchádzačov sa ponúka v AR 2024/2025 blok Ekonomika a manažment vo verejenom sektore. Študent musí počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 5 predmetov z daného bloku PVP.

Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade - PP_PMS_D2_24 - študent musí počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 PVP.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie fakulty.