Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Databázy Web of Science (WoS) a Scopus sú multidisciplinárne bibliografické databázy, ktoré patria medzi najväčšie abstraktové a citačné databázy vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov. Publikácie zaradené do týchto databáz musia spĺňať stanovené kritéria, a preto sa považujú za významné.

Hirschov index sa používa na hodnotenie vedeckého výskumu. Môže byť použitý pre jednotlivca, časopis alebo inštitúciu. Hirschov index pre jednotlivca udáva, koľko publikácií daného autora dosahuje citovanosť vyššiu ako je číslo poradia publikácie spomedzi všetkých autorových publikácií zoradených podľa citovanosti. Hirschov index pre časopis vyjadruje koľko publikácií daného časopisu (h) dosiahlo najmenej h citácií v celkom období. Hirschov index závisí od použitých databáz (Web of Science, Scopus, Google Scholar), pretože tieto databázy majú rôzne pokrytie publikácií a citácií.

Impaktovaný časopis je vedecký časopis, ktorý má v databáze Web of Knowledge (časť Journal Citation Report) pridelený impakt faktor.

Impakt faktor (IF) vyjadruje priemernú mieru citovanosti všetkých článkov publikovaných v danom časopise za posledné dva roky. Hodnotí vplyv a kvalitu časopisu.

Návod na vyhľadanie IF časopisu a IFM - video

Mediánová hodnota impakt faktora (IFM) je definovaná ako stredná hodnota impakt faktora pre konkrétny odbor.

Karentovaný časopis je vedecký časopis, ktorý je registrovaný a spracovávaný službou Current Contents. Vedecké časopisy spracovávané v Current Contents možno považovať za významné v danom odbore, pretože pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom odborníkov a musia spĺňať stanovené kritériá. Časopisy sú evidované v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science.
Zoznam karentovaných časopisov v odbore Ekonómia a manažment je možné nájsť v databázach Business Collection a Social and Behavioral Sciencies
Zoznam slovenských a českých karentovaných časopisov

Renomované zahraničné vydavateľstvá v zmysle komplexnej akreditácie sú vydavateľstva uvedené v „Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry“ zverejnené v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 201X.

SCImago Journal Rank Indicator (SRJ) je alternatívou pre impakt faktor (IF). Zverejňuje ho portál SCImago Journal and Country rank a umožňuje porovnávať jednotlivé časopisy, krajiny a vedné odbory. Vychádza z údajov z databázy Scopus, ale pre účely hodnotenia publikačnej činnosti na Slovensku nie je smerodajný. SRJ je možné využiť na rýchle porovnanie kvality časopisov v jednotlivých odboroch.
Porovnanie SRJ časopisov pre jednotlivé odbory:
Cestovný ruch
Ekonomika a manažment podniku
Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná ekonomika a služby