Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná spolupráca

S rastúcou mierou globalizácie sústavne rastie význam medzinárodnej spolupráce fakulty so zahraničnými partnermi. Jej súčasťou sú študijné pobyty študentov a učiteľov na zahraničných univerzitách, stáže študentov v zahraničí, spoločné vedeckovýskumné a iné projekty, účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách a podobné aktivity. Zahraničná spolupráca prispieva k zvyšovaniu kvality pedagogického procesu, podporuje rozvoj a kvalitu vedeckovýskumnej činnosti.

Medzinárodná výmena študentov a učiteľov

Ekonomická fakulta realizuje rozvoj medzinárodných vzťahov v zmysle Bolonskej deklarácie a podporuje medzinárodnú výmenu študentov a učiteľov. Nástrojom na realizáciu výmeny študentov a učiteľov sú bilaterálne dohody programu Erasmus+, ktoré má fakulta uzatvorené so 110 univerzitami a inštitúciami v 24 krajinách v Európe, ako aj dohody o spolupráci s 31 univerzitami a inštitúciami v 11 krajinách Európy, USA a Ázie, ktoré odrážajú jej špecifické potreby.

Hosťujúci pedagógovia zo zahraničia

Priame odborné prepojenie so zahraničnými univerzitami a inštitúciami sa realizuje prostredníctvom hosťujúcich profesorov, krátkodobých i dlhodobých prednáškových pobytov zahraničných učiteľov a expertov v rámci programu Erasmus+, NŠP, CEEPUS, ako aj v rámci rôznych medzinárodných projektov.

Spoločne zabezpečované študijné programy v cudzom jazyku

Ekonomická fakulta ponúka študentom možnosť absolvovať časť odborných ekonomických predmetov v cudzom jazyku (francúzskom, anglickom) a získať tak po splnení predpísaných podmienok, vysokoškolský diplom dvoch univerzít - UMB a partnerskej univerzity daného študijného programu.

1. stupeň štúdia:

- spoločne zabezpečovaný bakalársky diplom "Droit, Economie, Gestion", ktorý môžu získať slovenskí i francúzski študenti v spolupráci s partnerskou univerzitou v Poitiers

2. stupeň štúdia:

- spoločne zabezpečovaný študijný program "Gestion financiere et espace européen a Financie, bankovníctvo a investovanie" v spolupráci s Lotrinskou univerzitou v Nancy

- spoločne zabezpečovaný študijný program "Ekonomika a správa území a Droit des Collectivités Territoriales de l´UFR de Droit et de Science Politique" v spolupráci s univerzitou v Reims Champagne-Ardenne

- spoločne zabezpečovaný študijný program "Tourism and Regional Planning - Management and Geography a Economics of Tourism Businesses" zabezpečovaný v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Eichstätt-Ingolstadte

- spoločne zabezpečovaný študijný program "International Business" v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Krakowe

Členstvo v medzinárodných organizáciách

 • IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration)
 • IAPNM (International Association for Public and Non-profit Marketing
 • NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)
 • EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation)
 • EUROPA (Entretiens Universitaires Réguliers pour l´Administration en Europe
 • AERTE (Association Européenne des Représentants Territauriaux de l´Etat)
 • PGV (Pays du Groupe Vysegrad)
 • ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education)
 • AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)
 • CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies)
 • ERSA (European Regional Science Association)
 • RSA (Regional Studies Association)
 • RSAI (Regional Science Association International)
 • IRSPM (International Research Society for Public Management)
 • EURAS (European Academy for Standardization)
 • INFER (International Network for Economic Research)
 • CEABPM (Central European Association for Business Process Management)