Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Economic Review of Tourism

 

Recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Peer-reviewed Scientific Journal of the Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica

Od roku 2023 vychádza dvakrát ročne. Uverejňuje pôvodné state a analytické štúdie domácich a zahraničných autorov zamerané na rozvíjanie teórie cestovného ruchu, poskytuje priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch cestovného ruchu na Slovensku a v európskom kontexte, prináša recenzie a anotácie publikácií užitočných pre teoretikov a praktikov cestovného ruchu. Časopis je indexovaný v databáze Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – ZBW.

Biannual since 2023. It publishes original articles and analytical studies of Slovak and foreign authors aimed at the development of tourism theory, gives space for professional discussion on topical problems of tourism in Slovakia and Europe, and offers reviews and notes of publications useful for tourist theoreticians and practicians. The journal is indexed in the database of the German National Library of Economics (ZBW – Leibniz Information Centre for Economics).

Evidenčné číslo/ Licence number MK SR EV 156/08

ISSN 0139-8660

 

Editor/ Editor-in Chief

Marian Gúčik, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Slovakia

 

Redaktor/ Executive editor

Tomáš Gajdošík, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Slovakia

 

Redakčná rada/ Editorial board:

Arvid Flagestad
Kristiania University College, Norway

Mikołaj Jalinik,
Bialystok University of Technology, Poland

Jana Jarábková,
Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Andrej Malachovský,
Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia

Vanda Maráková,
Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia

Harald Pechlaner,
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Germany

Andrzej Rapacz,
Wroclaw University of Economics and Business, Poland

Zuzana Tučková,
Tomas Bata University in Zlín, Czech republic

Jiří Vystoupil,
Masaryk University in Brno, Czech Republic

 

Redakčný kruh/ Editorial circle:

Giacomo Del Chiappa,
University of Sassari, Italy

Bartolomé Deyá Tortella,
University of the Balearic Islands, Spain

Piotr Gryszel,
Wroclaw University of Economics and Business, Poland

Jan Hán,
Unversity College Prague, Czech republic

Ivan Chorvát,
Matej Bel University, Slovakia

Mikołaj Jalinik,
Bialystok University of Technology, Poland

Viera Kubičková,
University of Economics in Bratislava, Slovakia

Zuzana Kvítková,
Prague University of Economics and Business, Czech republic

Anna Michalková,
University of Economics in Bratislava, Slovakia

Marek Nowacki,
WSB University in Poznan, Poland

Harald Pechlaner,
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Germany

Ida Rašovská,
Mendel University in Brno, Czech republic

Zuzana Tučková,
Tomas Bata University in Zlín, Czech republic

Jiří Vystoupil,
Masaryk University in Brno, Czech Republic

Ewa Wszendybył-Skulska,
Jagiellonian University in Kraków, Poland

 

Adresa redakcie/ Editorial office address:

Ekonomická fakulta UMB, Redakcia časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica.

 

Objednávky prijíma a rozširuje/ Acceptation and distribution of the orders:
Tomáš Gajdošík, e-mail: tomas.gajdosik@umb.sk, telefón +421 48 446 22 15
Ročné predplatné je € 15,- + poštovné a balné € 5 ,-, spolu € 20,-.
Annual subscription: € 15,- + postage € 5,-, Total € 20,-.