Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vážené študentky, vážení študenti,

motivačné štipendium za prospech v akademickom roku 2022/2023 sa priznáva študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB, ktorí:

  1. v akademickom roku 2022/2023 boli študentmi prvého alebo druhého roku denného bakalárskeho štúdia alebo študentmi prvého roku denného inžinierskeho štúdia,
  2. v štúdiu riadne pokračujú v akademickom roku 2023/2024,
  3. všetky zapísané študijné povinnosti v akademickom roku 2022/2023 úspešne vykonali.

Poznámka: pri posudzovaní motivačného štipendia sa bral do úvahy vážený študijný priemer za reálne vykonávané študijné povinnosti v AR 2022/2023 (do priemeru sa nepočítali uznané študijné povinnosti, okrem povinností uznaných po návrate z akademickej mobility). 


Výška štipendia je závislá od získaného váženého študijného priemeru za AR 2022/2023 (viď tabuľka):

Výška prideleného motivačného štipendia za prospech v 
podľa váženého priemeru dosiahnutého v akademickom roku 2022/2023
študentov DENNÉHO bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

Vážený priemer

Výška štipendia

1,00 - 1,15

1000

1,16 - 1,20

900

1,21 - 1,25

800

1,26 - 1,30

700

1,31 - 1,40

600

1,41 - 1,50

400

 

Vážený študijný priemer za AR 2022/2023 si vie študent pozrieť v AiS2 (študentské zobrazenie) v časti Zápisné listy - Moje predmety v 2022/2023 - Prehľady - tabuľka Vážený priemer. 

Motivačné štipendium je zobrazené v AiS2 (študentské zobrazenie) v časti "Ďalšie informácie a položky štúdia" - časť  "Štipendiá".


Študent, ktorému bolo priznané motivačné štipendium, VYPÍŠE a PODPÍŠE priložený formulár, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyplatenie motivačného štipendia a najneskôr do 8. novembra 2023 (vrátane) ho pošle ako prílohu (oskenovaný alebo odfotený) do mailu na lucia.horvatova@umb.sk alebo doručí osobne príp. poštou na študijné oddelenie fakulty.

POZOR - v prípade zaslania mailom musí byť tlačivo odoslané zo študentského mailového konta (nie zo súkromnej mailovej adresy)!

TLAČIVO (podklad na vyplatenie motivačného štipendia)


Motivačné štipendiá budú vyplatené v druhej polovici novembra 2023 (v prípade predloženia vyplneného tlačiva na študijné oddelenie fakulty).


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne motivačného štipendia kontaktujte študijnú referentku Ing. Luciu Horvátovú (lucia.horvatova@umb.sk, +421 48 446 6127).
Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť EF UMB
Banská Bystrica, 23. 10. 2023