Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Financ
organizovalo

 

16. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2021

 

Konferencia sa po prvýkrát konala dištančnou formou a bola rozdelená do dvoch častí. V plenárnej časti vystúpil JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD. (accounting director IQVIA Bratislava a zároveň expert pre národný projekt „Bezplatné dlhové poradenstvo“), ktorý sa sústredil na tému „Overindebtedness in Slovakia and Need for Free Debt Advisory Sponsored by Government“. Druhá časť konferencie sa realizovala v troch sekciách. Odborné komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. Na záver bol v rámci každej sekcie vyhodnotený najlepší príspevok a všetky prezentované práce boli ocenené certifikátom „Best Presentation Award“. V sekcii I. získali ocenenie Ing. Bohumír Krátky, MBA a doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. s príspevkom „Strategic management of services in an international humanitarian organization“. V sekcii II. bolo udelené ocenenie Ing. Lenke Turkovej a prof. Ing. Vande Marákovej, PhD. za príspevok s názvom „Performance measurement in tourism destination“. V sekcii III. získal ocenenie Ing. Matej Vitáloš s príspevkom „Automation and New Tasks in European Countries: A Closer Look“.

Konferencie sa zúčastnilo 26 účastníkov, ktorí spolu publikovali 15 rozšírených abstraktov. Z tohto počtu bolo 19 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a 7 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a zahraničia. Abstrakty príspevkov prezentovaných na konferencii boli posúdené vedeckým výborom konferencie a publikované v zborníku rozšírených abstraktov, ktorému bolo pridelené ISBN.