Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedecký recenzovaný časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecký recenzovaný časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Acta Aerarii Publici je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác, referátov a recenzií týkajúcich sa finančnej teórie a praxe. Prioritne je orientovaný na oblasti teórie financií, účtovníctva, bankovníctva, poisťovníctva, finančného manažmentu, verejných financií, informačných technológií, aplikácie matematiky a informatiky vo finančníctve. Články musia zodpovedať oblastiam, na ktoré je časopis zameraný.

Redakčná rada

Hlavný redaktor/Editor in Chief:
prof. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Zástupca hlavného redaktora:
prof. Ing. Juraj NEMEC, CSc., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Výkonný redaktor:
Ing. Erika Ľapinová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

Členovia 
prof. Dr. Manfred J. Holler, Universität Hamburg, Nemecko
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., PEDAS, Žilinská univerzita, Žilina
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
prof. Jerry O. Kuye, Ph.D., M.P.A., University of Pretoria, Južná Afrika
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosťujúci prof., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Fakulta sociálních věd, UK, Praha
prof. Ing. Peter Pisár. PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice
doc. Ing. Leoš Vítek, PhD., Fakulta financí a účetníctví, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Emília Zimková, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica

 

Registračné číslo MK SR: EV 1815/08
Vychádza: 2 x ročne
ISSN: 1336-8818
Za jazykovú stránku článkov zodpovedajú ich autori.

© Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica