Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pred obhajobou dizertačnej práce sa uskutoční tzv. malá obhajoba. Ide o obhajobu 1. variantu dizertačnej práce, ktorá sa koná pred rozšíreným vedeckým zasadnutím školiaceho miesta. Cieľom malej obhajoby je zhodnotiť, či dizertačná práca spĺňa požiadavky kladené na tento typ záverečnej práce a prispieť k skvalitneniu konečného variantu dizertačnej práce.

Doktorand predkladá dizertačnú prácu na malú obhajobu na školiace miesto – katedru. Školiace miesto/katedra doktoranda informuje aký počet výtlačkov práce je potrebné predložiť a zároveň podá informácie k malej obhajobe (termín zasadnutia).

Obsahovú a formálnu stránku 1. variantu dizertačnej práce posúdia posudzovatelia z domáceho a externého prostredia katedry a fakulty. Vhodné je, ak jedným z posudzovateľov práce je potenciálny oponent.

Doktorand je povinný po konzultácii so školiteľom zapracovať pripomienky z diskusie na vedeckom zasadnutí školiaceho miesta – malej obhajobe. O zapracovaní pripomienok písomne informuje vedúceho školiaceho miesta, ktorý na základe toho vypracuje stanovisko školiaceho miesta (jedna z príloh k žiadosti o obhajobu).