Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra ekonómie

Katedra zabezpečuje výučbu ekonomických predmetov, ktoré tvoria spoločný základ vo všetkých troch stupňoch štúdia a výučbu predmetov zameraných na aplikované spoločenské vedy.

Kde nás nájdete

Katedra ekonómie
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
Slovensko

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu ekonomických predmetov (mikroekonómia, makroekonómia, medzinárodné ekonomické vzťahy, hospodárska politika), ktoré tvoria spoločný základ vo všetkých troch stupňoch štúdia pre študentov všetkých akreditovaných študijných programov. Katedra tiež zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na aplikované spoločenské vedy, najmä právo, psychológiu, sociológiu, filozofiu, etiku, politológiu a environmentalistiku. Prijatým študentom bakalárskeho stupňa v rámci predmetu Úvod do štúdia ponúka informácie pre orientáciu v akademickom prostredí a rozvíja zručnosti potrebné pre vysokoškolské štúdium. Členovia katedry sa podieľajú na vedení bakalárskych, diplomových a dizertačných prác vo všetkých študijných programoch a rovnako participujú na vedecko-výskumných projektoch na fakulte. Katedra kladie dôraz na kooperáciu a prácu v tíme pri riadení ekonomických procesov a tiež na sociálnu zodpovednosť absolventov. Svojou činnosťou a orientáciou napĺňa moderný trend interdisciplinarity pri formovaní profesionálneho a osobnostného profilu budúcich ekonómov, čím napomáha ich úspešnému uplatneniu sa na trhu práce. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku a koordinuje Frankofónne štúdium na EF UMB.

Členovia katedry

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048/446 2652
Zaradenie:
Odborná asistentka s PhD.
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048/446 2616
Zaradenie:
Docent
doc. Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.

doc. Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prorektorka pre stratégiu, internacionalizáciu a medzinárodnú spoluprácu

doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Ing. Ivana Kuráková, PhD.

Ing. Ivana Kuráková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka s PhD.
Ing. Žaneta Lacová, PhD.

Ing. Žaneta Lacová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka s PhD.
Mária Martinkovičová

Mária Martinkovičová

Sekretárka KVEaRR, Sekretárka KE

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa