Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia doktorandov na školiacom mieste/katedre. Uskutočňuje sa v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok.

Doktorand predkladá na výročné hodnotenie vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom (školiteľ vypĺňa formulár priamo v systéme AiS2). Vyplnený formulár vygenerovaný zo systému AiS2 doktorand aj školiteľ podpíšu a vopred (podľa pokynov) odovzdajú na školiace miesto/katedru

Povinné prílohy k formuláru:

Denný doktorand

  • zoznam publikačnej činnosti - výstup z Univerzitnej knižnice UMB
  • písomná informácia o pedagogickje činnosti podpísaná vedúcim miesta pracovného výkonu

Externý doktorand

  • zoznam publikačnej činnosti - výstup z Univerzitnej knižnice UMB

Výročného hodnotenia sa zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru. 

Vyplnený formulár vytlačený zo systému AiS2, podpísaný doktorandom a školiteľom spolu s prílohami predložte priamo na školiace miesto/katedru - vedúcemu školiaceho miesta resp. jeho zástupcovi - najneskôr 1 pracovný deň pred dňom výročného hodnotenia, do 10:00 hod. Školiace miesto/katedru informujte aj o dôvode Vašej prípadnej neúčasti na výročnom hodnotení.

HARMONOGRAM výročných hodnotení doktorandov

Výročné hodnotenia doktorandov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici za akademický rok 2022/2023 sa uskutočnia na jednotlivých školiacich miestach za účasti doktorandov a ich školiteľov v nasledovných termínoch:

 
Katedra cestovného ruchu
Termín:                 25. augusta 2023
Čas a miesto konania:      od 09.00 hod.  (zasadačka 3)
 
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Termín:                   23. augusta 2023
Čas a miesto konania:      od 14.00 hod.  (zasadačka 3)
            
Katedra financií a účtovníctva
Termín:                  22. augusta 2023
Čas a miesto konania:      od 11.00 hod.  (zasadačka 3)
 
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Termín:                  22. augusta 2023
Čas a miesto konania:      od 08.00 hod.  (zasadačka 3)
 
Vedúcim školiacich miest a ich zástupcom, školiteľom a doktorandom budú z referátu VVČ a DrŠ zaslané prostredníctvom e-mailu pokyny k vyplneniu formulára v systéme AiS2, ako aj postup hodnotenia a harmonogram pre schvaľovanie IŠP doktorandov.