Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijný poriadok EF UMB

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - úplné znenie (v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4)

 

Študijné predpisy súvisiace s doktorandským štúdiom

SMERNICA UMB č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu, časová verzia účinná od 1. 11. 2021

SMERNICA UMB č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, časová verzia účinná od 1. 10. 2021

SMERNICA EF UMB S - 03 - 23 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác, časová verzia účinná od 2. 10. 2023

Smernica UMB o školnom a poplatkoch

 

Predpisy súvisiace s publikačnou činnosťou

Vyhláška č. 397 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, časová účinnosť od 1. 1. 2021

Smernica č. 6/2022 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, časová účinnosť od 24. 8. 2022

POKYNY k odovzdávaniu publikačnej činnosti a ohlasov externých doktorandov UMB

 

Iné predpisy

Smernica UMB č. 6/2021 Knižničný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , časová verzia účinná od 13. 9. 2021

Smernica UMB č. 1/2018 Prevádzkový poriadok Metropolitnej siete UMB v Banskej Bystrici, časová verzia účinná od 25. 5. 2018

Smernica UMB č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela, časová verzia účinná od 7. 2. 2022

 

Legislatíva

Zákon č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách, časová verzia predpisu účinná od 1. 1. 2023

Zákon č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách, časová verzia predpisu účinná od 1. 6. 2022

Zákon č. 137/2022 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákončasová verzia predpisu účinná od 25. 4. 2022

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, časová verzia predpisu účinná od 1. 4. 2021

Zákon o VŠ č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, časová verzia predpisu účinná od 1. 9.2019