Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Financ
organizovalo už

17. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2022

Konferencia sa už po druhýkrát konala dištančnou formou a bola rozdelená do dvoch častí. Prvá časť bola Otváracím ceremoniálom, v ktorej všetkých zúčastnených privítal vedúci CRD Ing. Filip Smutný a následne sa všetkým prihovoril dekan EF UMB prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. Druhá časť konferencie sa realizovala v štyroch sekciách. Odborné komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. Na záver bol v rámci každej sekcie vyhodnotený vybraný príspevok, ktorému bol udelnený certifikát „Best Presentation Award“. V sekcii I. Cestovný ruch získali ocenenie Ing. Adrián Švec a doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. s príspevkom „Balanced scorecard in the system of management and performance measurement of the hotel“. V sekcii II. Ekonomika a manažment podniku bolo udelené ocenenie Ing. Marte Šipulovej a doc. Ing. Janke Táboreckej, PhD. za príspevok s názvom „Consumer's aspects of biometric technologies - Male vs Female perspectives“. V sekcii III. Finance získali ocenenie Ing. Michaela Vidiečanová a prof. Ing. Emília Zimková, PhD. s príspevkom „Banks or markets - what counts more for economic growth in european union countries?“. V sekcii IV. Verejná ekonomika a politika získali ocenenie Ona Gražina Rakauskiené a Ugné Kisielyté-Reches za príspevok „The analysis of household consuption patterns in the context of covid-19 pandemic in the EU countries."

Rokovací jazyk konferencie bol anglický a z prihlásených 30 účastníkov sa zúčastnilo 26, ktorí spolu publikovali 18 rozšírených abstraktov. Z tohto počtu bolo 17 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a 9 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a zahraničia. Abstrakty príspevkov prezentovaných na konferencii boli posúdené vedeckým výborom konferencie a publikované v zborníku rozšírených abstraktov, ktorému bolo pridelené ISBN.

Zborníky konferencie je možné nájsť na webovej stránke konferencie, v časti Proceedings.

Zborník rozšírených abstraktov SI 2022 - Book of extended abstracts SCIENTIA IUVENTA 2022


Všetkým zúčastneným stranám patrí veľká vďaka za obohacujúci čas a úspešný priebeh konferencie.