Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Bakalárska štátna skúška sa v akademickom roku 2023/2024 uskutoční v termínoch určených HARMONOGRAMOM AR 2023/2024:

Bakalárska štátna skúška Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Odovzdanie bakalárskej práce najneskôr do 27. 05. 2024

najneskôr do 24. 06. 2024
najneskôr do 04. 07. 2024 - týka sa LEN študentov, ktorí sa zúčastnili v AR 2023/2024 BŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS

Vloženie bakalárskej práce do CRZP
(až po odsúhlasení vedúcim ZP)
najneskôr do 27. 05. 2024

najneskôr do 24. 06. 2024
najneskôr do 04. 07. 2024 - týka sa LEN študentov, ktorí sa zúčastnili v AR 2023/2024 BŠS v riadnom termíne
a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS

Prihlásenie sa na štátnu skúšku cez AiS2 najneskôr do 01. 06. 2024 najneskôr do 04. 07. 2024
Termíny štátnej skúšky 24. 6. 2024 – 28. 6. 2024 12. 8. 2024 – 23. 8. 2024

 

Poznámky a upozornenia:

1. Bližšie informácie o odovzdaní bakalárskej práce poskytne smerová katedra.

2. Kontrola originality: záverečná práca je automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) po vložení záverečnej práce do AiS2 (každý deň v ranných hodinách).

3. Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť bakalárskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AiS2 v stanovenom termíne. Do stanoveného termínu prihlásenia sa na štátnu skúšku musí mať študent všetky študijné povinnosti splnené. Týka sa to aj študentov, ktorí majú v AR 2023/2024 udelený individuálny študijný plán.

4. Štátna skúška pre bakalárske študijné programy pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru.

 

Šablónu bakalárskej záverečnej práce nájdete tu. 

Smernicu o úprave písomných vysokoškolských prácach, zváerečných prácach a habilitačných prácach nájdete tu.