Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Habilitačné a inauguračné konanie

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má  p r i z n a n é   p r á v a   uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore EKONÓMIA A MANAŽMENT v odbore habilitačného a inauguračného konania:

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

Uchádzač o habilitačné konanie alebo inauguračné konanie postupuje v zmysle pokynov zverejnených na podstránkach nižšie - najmä v sekcii "Informácie pre uchádzačov".

 

Minimálne kritériá habilitačného a inauguračného konania

Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválila dňa 24. novembra 2022 Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a inauguračné konanie  za oblasť výskumu 8 ekonómia a manažment na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Formulár oponentského posudku

Oponentov habilitačnej práce, ktorým bola doručená habilitačná práca s požiadavkou o vypracovanie posudku, prosíme vypracovať oponentský posudok na predpísanom formulári. Vypracovaný a podpísaný posudok je potrebné zaslať na referát VVČ a DrŠ v elektronickej aj v printovej podobe.

Kontaktné osoby:

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Profesorka
Miestnosť:
320
PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
040
Telefón:
048/446 2141