Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum rozvoja doktorandov

v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela

v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia

Vás pozývajú na

 

9. ročník medzinárodnej konferencie

 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

 

Scientia Iuventa 2014

 

Konferencia sa bude konať 24. apríla 2014 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Konferencia je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v troch sekciách – cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a služby. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

 

Pred rokovaním v jednotlivých sekciách bude vystúpenie v pléne, kde so svojím príspevkom vystúpi člen akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pán doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD., analytik nezávislého think-tanku INESS pán Mgr. Radovan Ďurana a koordinátorka programov n. o. SAIA pani Mgr. Zuzana Grochalová.

  

Odborná komisia v jednotlivých sekciách pozostáva z osobnosti z akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a externého doktoranda, ktorý pôsobí v praxi.

 

 

 

Cestovný ruch
  • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
  • Ing. Miroslav Dobrota
  • Ing. Miroslav Knižka
Verejná ekonomika a služby
  • doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
  • Mgr. Radovan Ďurana
  • Ing. Tomáš Švantner
Ekonomika a manažment podniku
  • doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
  • Mgr. Marcin Jablonski
  • Ing. Miroslav Očenáš

 

 

Pre všetkých účastníkov je pripravený uvítací balíček a najlepšie prezentované príspevky v jednotlivých sekciách budú odmenené hodnotnou cenou.

 

V priloženom súbore sa nachádza podrobný program konferencie, aj s jednotlivými vystúpeniami v pléne a v sekciách.

 

Prihlášku nájdete na tomto odkaze.

 

Registrácia na konferenciu Scientia Iuventa 2014 bola ukončená.

 

Informácie pre účastníkov:

• Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický
• Zaslanie záväznej prihlášky: 28. februára 2014
• Zaplatenie účastníckeho poplatku: 28. februára 2014
• Zaslanie abstraktu: 28. februára 2014
• Zaslanie príspevku: 14. marca 2014
• Konanie konferencie: 24. apríla 2014

 

Konferenčný poplatok vo výške 25,00 € (dvadsaťpäť eur) je potrebné uhradiť na bankový účet č.: 0301100662/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a uviesť variabilný symbol: 8614. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno.

Pre platby zo zahraničia platia nasledovné údaje: IBAN:  SK35 0900 0000 0003 0110 0662, BIC SWIFT: GIBASKBX. Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.; Sídlo banky: Tomášiková 48, 832 37 Bratislava

  

Fakturačné údaje:

Občianske združenie Ekonómia

Tajovského 10

974 01 Banská Bystrica

IČO: 359 81 555

DIČ: 2021443963

 

Pokyny pre autorov nájdete v priloženom súbore.

 

Abstrakt príspevku ako aj príspevok zasielajte na e-mailovú adresu: crd@umb.sk.

 

 

Kontaktné údaje: crd@umb.sk │ + 421/48/ 446 21 77