Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 20. októbra 2022 o 10.00 hod. sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku doc. Ing. Mareka POTKÁNYHO, PhD. (Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene). Téma Outsourcing versus facility management - podstata, diferencie, problémy a vízie smerovania.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 21. júna 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Cestovný ruch v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Radky MARČEKOVEJ, PhD., (zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici). Téma habilitačnej prednášky Socioekonomické aspekty rozvoja trhu kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku“. Téma habilitačnej práce „Paradigmy rozvoja trhu zdravotného cestovného ruchu na Slovensku v 21. storočí“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/GeIS3j7JNuU k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 13. mája 2022 sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment o 9.00 hod. v odbore habilitačného a inauguračného konania Verejná ekonomika a služby doc. JUDr. Ing. Ján ŠEBO, PhD. (EF UMB Banská Bystrica). Téma Dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému v kontexte automatických stabilizátorov;

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejné inauguračné prednášky uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na inauguračnej prednáške je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/4SB4gpF3-I4 k pripojeniu sa na verejnú inauguračnú  prednášku doc. JUDr. Ing. Jána Šeba, PhD.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 13. mája 2022 sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment o 12.00 hod. v odbore habilitačného a inauguračného konania Cestovný ruch doc. Ing. Kristína POMPUROVÁ, PhD. (EF UMB Banská Bystrica). Téma Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia atraktívnosti cieľových miest cestovného ruchu.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejné inauguračné prednášky uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na inauguračnej prednáške je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/RdMPM2HjlIQ k pripojeniu sa na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Kristíny Pompurovej, PhD.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 12. mája 2022 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Verejná ekonomika a služby v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Aleny KAŠČÁKOVEJ, PhD., (zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici). Téma habilitačnej prednášky Možnosti využitia kompozitného indexu vo verejnej politike na regionálnej úrovni“. Téma habilitačnej práce Tvorba a využitie kompozitného indexu pri poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov na úrovni miestnej samosprávy“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/2qNk4H7RN7k k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 12. mája 2022 o 13,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Mgr. Miroslavy KNAPKOVEJ, PhD., (zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici). Téma habilitačnej prednášky Pracovná angažovanosť a vorkoholizmus, prínosy a riziká z pohľadu zamestnávateľov“. Téma habilitačnej práce Determinanty alokácie času zamestnancov a podnikateľov v kontexte pracovnej angažovanosti“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/sP4ZOKAP7SY k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.