Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

11. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2016

 


Konferencia sa konala 21. apríla 2016 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v štyroch sekciách – ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a politika; cestovný ruch; financie. Výstupom z konferencie bol recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

Konferenciu otvoril vedúci Centra rozvoja doktorandov Ing. Peter Hronček. Svoj príhovor mal dekan Ekonomickej fakulty doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. a odborný garant konferencie doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Nasledovali vystúpenia v pláne od pozvaných hostí. Prvým bol Ing. Martin Vlachynský, ktorý pôsobí ako analytik v Inštitúte ekonomických a sociálnych analýz (INESS). S druhou prednáškou spolu vystúpili doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. a Ing. Tomáš Virdzek, PhD, ktorí sú členmi akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborná komisia v každej sekcii pozostávala z predstaviteľa akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a externého doktoranda, ktorý pôsobí v praxi. Zloženie komisií bolo nasledovné:

 

Cestovný ruch
 • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
 • Ing. Miroslav Dobrota
 • Ing. Jaroslav Kubaľa
Ekonomika a manažment podniku
 • prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
 • Ing. Paula Pechová
 • Ing. Andrea Ondrušová
Financie
 • prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
 • Mgr. Rastislav Sidor
 • Ing. Lukáš Majer
Sekcia s rokovacím jazykom anglickým
 • doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 • prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
 • doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

 

V jednotlivých sekciách boli ocenené najlepšie prezentované príspevky. V sekcii Cestovný ruch boli ocenené všetky práce autorov: Ing. Miroslava Medveďová, Ing. Kristína Pančíková, Ing. Miroslav Hruška, Mag.(FH) Radúz Dula. V sekcii Ekonomika a manažment podniku prvé miesto obsadil Ing. Stanislav Cút, druhé miesto Ing. Tatiana Bencová a tretie miesto obsadila Mgr. Iveta Chadimová. V sekcii Financie obsadil prvé miesto Ing. Michal Ištok, na druhom mieste sa umiestnila Ing. Beata Šarkanová a na treťom mieste Mgr. Tomáš Hrozenský. V Sekcii s rokovacím jazykom anglickým sa umiestnili na prvom mieste Olagunju Kehinde a Nikola Trendov, na druhom mieste skončil Ing. Markus Möllmann a na treťom mieste Nijat Huseynov.

Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 87 účastníkov, ktorí spolu publikovali 74 príspevkov. Konferencie sa aktívne zúčastnili 10 zahraniční hostia (1 z Českej republiky, 5 z Poľska, 4 z Maďarska) a 6 účastníkov z iných univerzít v rámci Slovenskej republiky.