Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  1. Ohlasovací formulár doktorand odovzdá bez ohľadu na to, či si mobilitu uplatňuje v rámci predmetov „Zahraničná mobilita 1“ (ZS) a „Zahraničná mobilita 2“ (LS).
  2. Formulár záverečnej správy vypracúva doktorand len v tom prípade, ak ju nemá k dispozícii z programu / grantovej schémy v rámci ktorej sa mobilita realizovala.
  3. Formulár cerfificate of attendance použije doktorand len v tom prípade, ak ju nemá k dispozícii z programu / grantovej schémy v rámci ktorej sa mobilita realizovala.

Výsledky vzdelávania:

  1. zahraničná mobilita umožňuje doktorandom vycestovať do zahraničia na účely štúdia alebo odbornej prípravy;
  2. zvýšenie publikačných možností;
  3. rozvoj profesionálnych, sociálnych a medzikultúrnych zručností;
  4. väčšia šanca uplatnenia na trhu práce, získanie lepšej predstavy o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať, zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti;
  5. zlepšenie jazykových schopností;
  6. zvýšenie digitálnych zručností;
  7. získanie prenosných zručností.

Stručná osnova predmetu:

Podpora doktorandov v tom, aby aspoň časť svojho štúdia strávili na univerzitách mimo svojej krajiny. Účelom zahraničnej mobility je nadobudnúť širšie znalosti v odbornej terminológii v cudzom jazyku, zvýšenie pravdepodobnosti publikovať v spolupráci so zahraničnými partnermi. Rozsah súvislej zahraničnej mobility je minimálne 1 mesiac. Zahraničná mobilita sa môže realizovať aj formou e-mobility. Doktorand minimálne 1x za dva týždne kontaktuje elektronicky svojho školiteľa a stručne ho informuje o priebehu pobytu.

Zahraničné mobility sa môžu vykonávať za účelom štúdia, výskumu, letných škôl a praktických stáží. Študijný a výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu. Hostiteľskou inštitúciou praktickej stáže môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce.

Zahraničná mobilita sa môže realizovať v rámci mobilitných programov (napr. Národný štipendijný program, Erasmus+, CEEPUS, Fulbright, DAAD, Akcia Rakúsko – Slovensko, Visegrad Fund, Central European University, Slovenská akademická informačná agentúra, vládne štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych medzivládnych dohôd o spolupráci, AIESEC). Doktorandi sa riadia kritériami a podmienkami stanovenými pre daný štipendijný program.

Užitočné linky:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all - databáza na vyhľadávanie ponúk na mobility do celého sveta (štúdium, jazykové kurzy, výskumná  mobilita, letná odborná škola a pod.) SAIA, n.o. 

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe  - informácie o štúdiu v Európe; študijné programy, kurzy, štipendiá

http://ec.europa.eu/ploteus - informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe;

http://ec.europa.eu/ploteus - informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe

http://europa.eu/youth - Európsky portál pre mládež; informácie o štúdiu, práci a dobrovoľníctve;

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice - informácie o vzdelávacích systémoch v európskych krajinách;

www.4icu.org - vyhľadávač univerzít a vysokých škôl po celom svete;

www.britishcouncil.sk - informácie o vzdelávaní, finančnej pomoci a štipendiách vo Veľkej Británii;

www.euraxess.sk - národný portál pre výskumných pracovníkov; voľné pracovné miesta.

www.eures.sk - informačný portál o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/ EHP s databázou voľných pracovných miest;

www.fulbright.sk - vzdelávacie výmeny medzi SR a USA, štipendiá, poradenstvo ohľadom štúdia v USA;

www.internships-4u.com - stáže a jazykové kurzy po celom svete;

www.osf.sk - Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) : štipendiá;

www.visegradfund.org - Medzinárodný vyšehradský fond (IVF): štipendiá;

www.studyinaustralia.gov.au - informácie pre záujemcov o štúdium v Austrálii;

www.studyincanada.com - informácie o štúdiu v Kanade.