Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore by z pohľadu teórie malo priniesť zvýšenie efektívnosti. Výsledky

praxe však tento predpoklad nepotvrdzujú. Nájsť príčiny tohto zlyhania je náročné, pretože väčšina domácich aj

zahraničných štúdií sa sústreďuje na problém porovnania nákladovej efektívnosti internalizácie a kontrahovania

služieb zjednodušene vnímaný z perspektívy teórie principal - agent. Toto vnímanie problému je obmedzené na

riešenie otázky „make or buy“ – t. j. či zabezpečiť službu vlastnými kapacitami, alebo ju kontrahovať. Súčasná

svetová ekonomická teória a prax by už nemala riešiť otázku, či služby vo verejnom sektore kontrahovať, ale ako

proces kontrahovania riadiť s postupnou zmenou konkurenčného vzťahu medzi principálom a agentom

(obstarávateľom a dodávateľom) na partnerský. Poslaním výskumu je svojimi závermi prispieť k rozvoju teórie

kontrahovania služieb implementáciou prvkov behaviorálnej ekonómie a ponúknuť možné riešenia pre prax

manažmentu kontrahovania služieb vo verejnom sektore.