Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná certifikácia schémou UNWTO TedQual

Štúdium cestovného ruchu na EF UMB je certifikované Medzinárodnou organizáciou cestovného ruchu (UNWTO) schémou TedQual, čo zaručuje:

 • zabezpečenie kvalitného a medzinárodne uznávaného vzdelania v cestovnom ruchu,
 • rešpektovanie potrieb študentov, trendov na trhu práce, etických princípov a medzinárodných štandardov,
 • prepojenie kontaktov študentov a zamestnávateľov zo zahraničia,
 • získanie dodatku k diplomu s logom certifikácie UNWTO TedQual, ktorý zvýhodní absolventov na trhu práce.

V krajinách Vyšehradskej skupiny je program Ekonomika a riadenie cestovného ruchu certifikovaný ako jediný, čo vytvára konkurenčnú výhodu štúdia cestovného ruchu u nás. Certifikát kvality UNWTO TedQual preukazuje zamestnávateľom, že študent má relevantné vedomosti z odboru a je schopný rešpektovať etické princípy rozvoja cestovného ruchu. Kvalita vzdelania je v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí určujúcim faktorom presadenia na trhu práce.

 

Dvojitý diplom s prestížnou Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku

Študenti cestovného ruchu majú možnosť získať dva diplomy a tituly – diplom UMB s titulom Ing. a diplom Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt s titulom M.Sc. Výhodou tohto štúdia je:

 • medzinárodne uznávané štúdium a získanie dvoch titulov,
 • jednosemestrálne štúdium v Bavorsku s typickou nemeckou presnosťou a kvalitou,
 • prehĺbenie interkultúrnych kompetencií a jazykových znalostí,
 • štúdium v menších skupinách s medzinárodnými študentami.

Štúdium sa uskutočňuje čiastočne v anglickom jazyku a študenti absolvujú mobilitu v dĺžke jedného semestra na partnerskej univerzite v Nemecku. Podrobné informácie k štúdiu dvojitého diplomu sú spracované v brožúre, ktorej prílohou sú názory študentov, ktorí toto štúdium absolvovali.

 

Tradícia vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou

Štúdium cestovného ruchu u nás má viac ako 60-ročnú tradíciu a ako jediné v okolitých krajinách ponúka všetky tri stupne štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň). Vzdelávanie je podporené vlastným vedeckým výskumom a dlhodobými kontaktami s praxou, čo prináša:

 • kvalitné vzdelanie podporené vlastnou študijnou literatúrou, ktorá korešponduje s vyučovanými predmetmi,
 • neustálu inováciu obsahu a metód vzdelávania, ktoré vychádzajú z medzinárodných projektov a kontaktov,
 • uplatnenie najnovších technológií vo výučbe (virtuálna realita, 3D tlač, medzinárodné informačné systémy),
 • prácu študentov na projektoch zadávaných praxou s reálnym uplatnením,
 • získanie pracovných kontaktov už počas štúdia.

Možnosť kontinuálneho štúdia vo všetkých troch stupňoch umožňuje študentovi zvoliť si vlastnú trajektóriu štúdia a uplatnenie v praxi šité na mieru. Študent si tak môže vybrať, či sa chce stať manažérom na strednom a vyššom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, regionálnych národných organizácií cestovného ruchu, alebo vedeckým pracovníkom, a to na domácom alebo medzinárodnom trhu práce.