Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študentská vedecká aktivita (ŠVA) 2024

Milé študentky, milí študenti,
 
radi by sme Vás pozvali na 30. ročník medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2024 (ŠVA). Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky má študent/ka možnosť prezentovať na tomto medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou,  ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB.
 
ŠVA ponúka študentom na výber z niekoľkých sekcií, do ktorých je možné prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania. Prostredníctvom takýchto aktivít môže každý študent prezentovať svoj talent, analytické schopnosti, kreativitu, ako aj svoj názor. ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.
 
ŠVA 2024 bude rozdelená do 9 sekcií*:
1. sekcia - Cestovný ruch (kontaktná osoba: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.)
2. sekcia - Ekonomika a manažment podniku (kontaktná osoba: Ing. Petra Gundová, PhD.)
3. sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie (kontaktná osoba: Ing. Michal Ištok, PhD.)
4. sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika (kontaktná osoba: Mgr. Petra Medveďová, PhD. )
5. sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj (kontaktná osoba: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.)
6. sekcia - Spoločenské vedy (kontaktná osoba: Ing. Ján Kollár, PhD.)
7. sekcia - Manažérske systémy (v Poprade) (kontaktná osoba: Ing. Lucia Bartková, PhD.)
8. sekcia - Sekcia pre študentov stredných škôl (kontaktná osoba: doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.)
9. sekcia - Vedecká esej (kontaktná osoba: doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.)
* V prípade nižšieho počtu prihlásených prác môžu byť jednotlivé sekcie operatívne zlúčené. O prípadných zmenách vás budem včas informovať.
 
Členovia komisií v sekciách posudzujú jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty. Najlepší študenti z každej sekcie budú odmenení.
 
Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Špeciálna sekcia je vytvorená aj pre študentov stredných škôl. Po minuloročnej skúsenosti pokračuje aj sekcia s názvom „Vedecká esej“, ktorá je určená študentom a študentkám vysokoškolského (Bc., Ing.) stupňa štúdia na EF UMB. Aj v tomto prípade si študent/ka môže zvoliť vlastnú tému, po dohode s vybraným konzultantom. Vedecká esej má za cieľ prezentovať osobný názor autora/autorky k rozvinutej téme, argumentovať potvrdenia téz a používať relevantné akademické zdroje, štúdie a analýzy.  
 
Pozn: Eseje, podobne ako vedecké práce, budú následne prezentované počas podujatia.
 
Účasť na konferencii je bezplatná. Prácu na ŠVA 2024 môže vypracovať jednotlivec, dvojica alebo kolektív (v prípade vedeckej eseje len jednotlivec) pod vedením konzultanta. Povinnosť konzultanta platí aj pre vedeckú esej.
 

Vyplň formulár a prihlás sa na ŠVA 2024 - bit.ly/Prihlaska_SVA_2024

Vyplnením prihlášky a fyzickou účasťou na konferencii vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov na účel „propagácie a informovania verejnosti“ o živote a dianí na UMB, o možnostiach štúdia na UMB ako aj za účelom prezentácie UMB a jej pozitívnej propagácie v spoločnosti, pričom toto spracúvanie bude v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a v súlade s dobrými mravmi a nebude v rozpore so záujmami dotknutej osoby.
 
Prečo sa zapojiť do ŠVA?
Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj 3/4 kredity (podľa stupňa štúdia - Bc. 3, Ing. 4) a získať bonusové body k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus. Navyše, najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.
 
Účasťou na uvedenom podujatí si študenti v neposlednom rade zlepšujú svoje zručnosti, čo neskôr zvýši ich atraktívnosť na trhu práce.
 

Dôležité termíny:

Do 14.2.2024 zverejnia pracoviská EF UMB témy študentských prác a esejí.

Do 5.3.2024 sa môže uchádzač/ka prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na vypísanú/vlastnú tému alebo esej.

Do 29.3.2024 študent/ka doručí elektronickou formou prácu/esej tajomníkovi ŠVA - termín predĺžený do 5.4.2024

Do 8.4.2024 vypracujú vedúci posudky prác/esejí.

Dňa 11.4.2024 sa bude konať ŠVA prezenčnou formou.

Študentská vedecká aktivita (ŠVA) 2023

Po dlhšej pauze sme v mesiaci marec organizovali medzinárodné podujatie s dlhoročnou tradíciou

Dňa 30.03.2023 sa konal 29. ročník tejto medzinárodnej študentskej konferencie. Medzinárodného podujatia na našej fakulte sa zúčastnili študenti z Poľska, Maďarska a Českej republiky.

Veľmi sa tešíme z bohatej účasti a veríme, že nás poctia svojou návštevou aj v jubilejnom, 30. ročníku ŠVA 2024.

Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky mali študenti a študentky možnosť prezentovať vo 8 sekciách:

1. sekcia - Cestovný ruch;

2. sekcia - Ekonomika a manažment podniku;

3. sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie; 

4. sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika & Spoločenské vedy (zlúčená sekcia);

5. sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj;

6. sekcia - Manažérske systémy (v Poprade);

7. sekcia - Sekcia pre študentov stredný škôl;

8. sekcia - Vedecká esej;

Do konferencie bolo zapojených celkovo 94 študentov, (38 esejí, 39 prác)

Členovia komisií v sekciách posudzovali jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty.

Najlepší študenti z každej sekcie boli odmenení finančnou odmenou a diplomom.

Konferencia ŠVA je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia.

Špeciálna sekcia bola vytvorená aj pre študentov stredných škôl. Novinkou bola sekcia s názvom „Vedecká esej“.

Súčasťou programu ŠVA bolo aj umelecké vystúpenie Univerzitného speváckeho zboru

Mladosť pod vedením súčasného dirigenta a umeleckého vedúceho Petra Bibzu.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a srdečne gratulujeme k obhájeniu svojich vedeckých prác.