Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Názov projektu: Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Kód projektu v ITMS2014+: 313012R902

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Prijímateľ: R-DAS, s. r. o. - sídlo: Rybárska 408/28 962 31 Sliač  

Nenávratný finančný príspevok: 999 735,76 €

Obdobie realizácie projektu: 06/2020-12/2023

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy R-DAS, s.r.o. prostredníctvom zavedenia nového produktu na trh, s využitím aplikovaného výskumu v spolupráci s vedecko-výskumnými organizáciami. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:

  1. priemyselný výskum a
  2. realizácia inovačných opatrení.

Hlavným predmetom aktivity Priemyselný výskum bude výskum senzorických a monitorovacích systémov v zdravotníctve, výskum integrácie monitorovacích systémov do zdravotníckych a farmaceutických “regulačných“ zariadení, výskum inteligentného monitorovacieho systému a výskum v oblasti bezdrôtového pripojenia zariadení. Výskumné aktivity budú realizované v Banskej Bystrici. Na výskumné aktivity nadväzuje realizácia inovačných opatrení, ktorej výstupom bude kontinuálne automatizované elektronické zariadenie (teplomer) na meranie teplôt a iných parametrov. Inovačná časť bude realizovaná vo Zvolene v administratívno-výrobných priestoroch zmiešaných z administratívnych a laboratórnych priestorov pripravených pre proces merania a drobnej výroby.

Realizáciou projektu bude zavedený jeden nový výrobok na trh, čo bude deklarované naplnením merateľného ukazovateľa. Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové a Počet produktov, ktoré sú pre trh nové. V rámci aktivity Priemyselný výskum bude firma R-DAS, s.r.o. spolupracovať s dvoma výskumnými organizáciami,a tým naplní ďalší ukazovateľ Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi. Zároveň bude realizáciou projektu naplnený merateľný ukazovateľ Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva s hodnotou jedna a taktiež realizácia projektu prinesie zvýšenie počtu zamestnancov spoločnosti minimálne v počte jeden, a tým sa naplní stanovený ukazovateľ Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch.

Detail projektu na verejnej stránke https://www.itms2014.sk/projekt?id=734c1c80-1819-4bc4-901b-dc800b741a28

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.