Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

a) Výška školného v externom štúdiu pre študentov prijatých a zapísaných v akademickom roku 2024/2025

študijný program Stupeň Výška školného
cestovný ruch PhD. 1 300 EUR
ekonomika a manažment podniku PhD. 1 300 EUR
financie PhD. 1 300 EUR
verejná ekonomika a politika PhD. 1 300 EUR
Fakulta v termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia písomne oznámi (listovou zásielkou s doručenkou alebo osobne na protipodpis) povinnosť uhradiť školné, vrátane výšky školného, dôvodu výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného. Študent 1. roku štúdia uhradí školné na AR 2024/2025 v plnej výške bez možnosti splátok najneskôr  do 30. septembra 2024.

 

b) Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v dennej* forme štúdia

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 1 300 EUR
za súbežné štúdium 1 300 EUR
* povinnosť hradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia v prípade študentov, ktorí v aktuálne študovanom študijnom programe prekročili štandardnú dĺžku štúdia, prípadne súbežne študujú viac študijných programov v akademickom roku 2024/2025. Povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v dennej forme štúdia sa vzťahuje na všetky študijné programy.

 

c) Školné podľa § 92 ods. 8 zákona - pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako štátnom jazyku v dennej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných v akademickom roku 2024/2025

študijný program Stupeň  Výška školného
cestovný ruch PhD. 2 500 EUR
ekonomika a manažment podniku PhD. 2 500 EUR
financie PhD. 2 500 EUR
verejná ekonomika a politika PhD. 2 500 EUR

 

Smernica o školnom a poplatkoch na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici