Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

13. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2018Konferencia sa konala 19. apríla 2018 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v piatich sekciách – ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a politika; cestovný ruch; financie a sekcia s rokovacím jazykom anglickým. Výstupom z konferencie bol recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

Konferenciu otvorila vedúca Centra rozvoja doktorandov Ing. Simona Budinská. Svoj príhovor mal odborný garant konferencie a zároveň prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na Ekonomickej fakulte doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Nasledovali vystúpenia v pléne od troch pozvaných hostí. Prvým bol analytik Útvaru hodnoty za peniaze a úspešný absolvent doktorandského štúdia na Ekonomickej fakulte Ing. Peter Hronček, PhD. so svojou prednáškou na tému „Hodnota za peniaze – najlepší z možných svetov“. Druhým vystupujúcim bol významný absolvent Ekonomickej fakulty Ing. Stanislav Pánis, analytik J&T banky s prednáškou na tému „Efektívne fungujúca eurozóna so sériovými devalvovačmi?“. Posledným rečníkom v pléne bol externý doktorand Ekonomickej fakulty UMB Mgr. Patryk Jabłonowski, výkonný riaditeľ Panorama Advisory (Poľsko) s prednáškou na tému „Automatizované finančné poradenstvo a jeho vplyv na súčasný stav odvetvia správy aktív“.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborná komisia v každej sekcii pozostávala z predstaviteľa akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a absolventa doktorandského štúdia pôsobiaceho v praxi. Zloženie komisií bolo nasledovné:

Cestovný ruch

 • prof. Ing. Marián Gúčik, PhD.
 • Ing. Miroslav Hruška, PhD.
 • Mag. (FH) Radúz Dula

Ekonomika a manažment podniku

 • doc. Ing. Denisa Malá PhD.
 • Ing. Peter Hronček, PhD.
 • Ing. Ľubica Balgová

Financie

 • doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
 • Ing. Martin Kiaba, PhD.
 • Ing. Iveta Bereczová

Verejná ekonomika a politika

 • doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
 • Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
 • Mgr. Gabriel Mihályi

Sekcia s rokovacím jazykom anglickým

 • prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
 • doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 • Mgr. Patryk Jabłonowski

Hodnotiace komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. S cieľom zabezpečiť korektnosť hodnotenia, kde nebolo možné vzájomne porovnávať rôznorodé témy v širokom zameraní jednotlivých sekcií, boli všetky prezentované práce odmenené knižnými cenami.  

Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 69 účastníkov, ktorí spolu publikovali 53 príspevkov. Z tohto počtu bolo 31 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 23 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a 15 autorov zo zahraničných univerzít (2 z Poľska, 9 z Maďarska, 2 z Česka, 1 z Bulharska a 1 z Moldavska)