Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prehľad vedeckých časopisov (SK, CZ, PL, HU) evidovaných v databázi SSCI (Web of Science):

E+M Ekonomie a management             

IF (2016) = 1,163
IF (2015) = 1,242             

http://www.ekonomie-management.cz/

Politická ekonomie

IF (2016) = 0,589
IF (2015) = 0,904

https://www.vse.cz/polek/

Prague Economic Papers

IF (2016) = 0,710
IF (2015) = 0,825

http://www.vse.cz/pep/

Agricultural Economics

IF (2016) = 0,789
IF (2015) = 0,482

http://www.agriculturejournals.cz/web/AGRICECON.htm

Ekonomický časopis

IF (2016) = 0,720
IF (2015) = 0,606

http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis

Finance a úvěr

IF (2016) = 0,604
IF (2015) = 0,449

http://journal.fsv.cuni.cz/

Civil Szemle

IF (2016) = 0,024
IF (2015) = 0,136

http://www.civilszemle.hu/en/civil-review/to-authors

Acta Oeconomica

IF (2016) = 0,379
IF (2015) = 0,831

http://akkrt.hu/22/journals/products/economics/acta_oeconomica_eng

Argumenta Oeconomica

IF (2016) = 0,108
IF (2015) = 0,130

http://argumentaoeconomica.pl/

Ostatné časopisy s IF

 

KLIK

Iné časopisy:

ACC Journal

http://acc-ern.tul.cz/acc-journal

Acta Oeconomica universitatis Selye

http://acta.ujs.sk/

American International Journal of Contemporary Research

http://www.aijcrnet.com

Auspicia

https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/

Bulletin of the South Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute)

http://www.vestnik-npi.info/social/

Ecoforum Journal

http://www.ecoforumjournal.ro

European Scientific Journal

http://eujournal.org/index.php/esj

Forum Scientiae Oeconomia

http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=f

International Journal of Business and Social Science

http://www.ijbssnet.com/update/

International Journal of Public Policy

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijpp

Journal of Competitiveness

http://www.cjournal.cz/

Journal of Information Technology & Business Management

http://www.jitbm.com

Journal of Management and Business: Research and Practice

http://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/jmb/

Management: Science and Education

http://www.infoma.fri.uniza.sk/mse.php 

Medzinárodné vzťahy

https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy

Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business

http://www.efri.uniri.hr/en/proceedings

Recenzovaný zborník vedeckých prác Manažment podnikania a vecí verejných

https://www.sam-km.sk/vedecky-casopis/o-casopise/

Region

http://openjournals.wu.ac.at/region/region.html

Research Bulletins of the Faculty of Economic Sciences at the Koszalin University of Technology

http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/en/about-journal/journal-profile

Slovenská štatistika a demografia

https://slovak.statistics.sk/

Současná Evropa

http://www.vse.cz/se/

Statistika

http://www.czso.cz/