Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

História fakulty

Nazri do histórie Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Ekonomické vysokoškolské vzdelanie aj v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej „EF UMB“) začala písať svoju históriu v roku 1964, keď Vysoká škola ekonomická v Bratislave otvorila v Banskej Bystrici svoje konzultačné stredisko. V roku 1973 sa transformovalo na detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej, z ktorého v roku 1977 vznikla piata fakulta Vysokej školy ekonomickej - Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. Jej vedecko-pedagogické zameranie sa odvíjalo od tradície a skúseností pri príprave odborníkov pre cestovný ruch a spoločné stravovanie. Okrem tradičného odboru sa na fakulte podľa požiadaviek praxe postupne formovali podmienky pre študijné zamerania orientované na sféru služieb, čo viedlo k širšej profilácii jej absolventov.

Zásadné kvalitatívne zmeny v ponuke ekonomického vysokoškolského vzdelávania ako reakciu na požiadavky trhu práce vyvolané transformáciou ekonomiky na trhový mechanizmus a jej otvorením sa svetu zaznamenala fakulta na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. 1. júla 1992 sa fakulta pod názvom Vysoká škola ekonomiky a služieb a cestovného ruchu spolu s Pedagogickou fakultou stali zakladajúcimi fakultami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB).

 

Plnohodnotné vzdelanie vo všetkých stupňoch štúdia

Za roky svojej existencie prešla fakulta výraznými koncepčnými zmenami, ktoré sa vyznačovali progresivitou a inovatívnosťou. Na základe výsledkov akreditácie i viacerých prieskumov, patrí EF UMB k stabilizovaným a plnohodnotným vysokoškolským inštitúciám na Slovensku.

Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v súlade s rozvojom vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým bádaním. Ponúka klasické vysokoškolské spektrum možností vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti ekonomických vied. Vo vybraných študijných programoch realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. EF UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých môžu študenti absolvovať časť svojho štúdia. Preto absolventi EF UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí, o čom svedčia aj štatistiky uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

Viac ako 45. ročná tradícia vzdelávania ekonómov

V súčasnej dobe študuje na Ekonomickej fakulte UMB približne 1500 študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment. Ponúkané študijné programy sú zamerané na oblasť cestovného ruchu, ekonomiky a manažmentu podniku, financií, bankovníctva a investovania,  verejnej ekonomiky a teritoriálneho manažmentu.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti EF UMB predstavuje základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Na EF UMB sa riešia významné vedeckovýskumné projekty a rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov.

EF UMB sa významne angažuje pri riešení celospoločenských problémov praxe, nie len na úrovni mesta a regiónu, ale aj v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej a verejnej sféry či podnikateľskými subjektmi, čím aktívne prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti.

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať
Erudovaných a Flexibilných ekonómov,
ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť

Najvýznamenšjie mílniky z histórie Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici od roku 1977 po súčasnosť si môžete prečítať v prehľadnej elektronickej brožúrke http://brozury.umb.sk/books/zewu/.