Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Poskytovanie informácií

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len Ekonomická fakulta) bola zriadená Zakladacou listinou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podľa ustavenia § - u 4 odst. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách účinnou od 1. júla 1992. Organizačnú štruktúru Ekonomickej fakulty UMB v súlade s citovaným zákonom (najmä § 29) vymedzuje Príloha 4.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o slobode informácií) Ekonomická fakulta uverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii s výnimkou obmedzujúcich ustanovení citovaného zákona, zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákona č. 383/1997 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych  predpisov v platnom znení.

Postup pri poskytovaní informácií na Ekonomickej fakulte sa riadi smernicou č. 07/2012, ktorou sa vydávajú pravidlá na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Informácie o postupe Ekonomickej fakulty pri aplikácii zákona o slobode informácií, text zákona, text smernice č. 07/2012, postup a spôsob poskytovania informácií, vzory podaní, zoznam súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a sadzobník poplatkov sú voľne prístupné na internetovej stránke Ekonomickej fakulty.

Informácia o mieste, čase a spôsobe, akým možno získať informácie o tom, kde možno podať žiadosť o informáciu, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie sú zverejnené aj v zasklenej skrinke pri vchode do Ekonomickej fakulty na Tajovského ul. č. 10 v Banskej Bystrici.

Kontakt:

Zodpovedný za medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Zodpovedný za medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou    

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD.

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Telefón:
048/446 6312

Referentka pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

PhDr. Mária Škombárová

PhDr. Mária Škombárová

Referentka medzinárodných vzťahov a vzťahov s verejnosťou

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

Adresa

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica
Slovensko
www.ef.umb.sk