Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Gestorské pracovisko študijného programu Ekonomika a manažment podniku a jeho anglickej verzie Business Economics and Management.

Kde nás nájdete

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
Slovensko

Profil katedry

Študuj EMP

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku je v prvom stupni štúdia gestorským pracoviskom študijného programu Ekonomika a manažment podniku a jeho anglickej verzie Business Economics and Management. Na druhom stupni zabezpečuje študijný program Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (v dennej aj externej forme). Uvedené programy dosahujú najväčší podiel na počte záujemcov o štúdium aj počte úspešne prijatých uchádzačov.

Predmety zabezpečované katedrou predstavujú predovšetkým hlavné profilové predmety formujúce profil absolventov. Tieto predmety sa obsahovo orientujú na rozvíjanie základných poznatkov z oblasti podnikovej ekonomiky, financií, manažmentu, marketingu, podnikania a ekonomicko-finančných analýz a všetky sú ponúkané aj v anglickom jazyku. Tieto predmety nadobúdajú väčšiu hĺbku a špecializáciu na druhom stupni v študijnom programe zameranom na malé a stredné podnikanie.

Vedecká činnosť katedry sa rozvíja v rámci výskumnej priority Udržateľný rozvoj podniku v dynamicky sa meniacom prostredí a to na princípe udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu a rozvoja s prihliadnutím na vplyv globalizácie, integrácie a nástup priemyselnej revolúcie Industry 4.0. Udržateľnosť a zodpovednosť sú  nosnými piliermi tejto činnosti, ktorej výsledky sa prelínajú aj s pedagogickom činnosťou a publikačnými aktivitami.

Katedra je členom European Marketing and Management Association (EUMMAS) a spolupracuje s množstvom organizácií a podnikov rôznych veľkostí na lokálnej aj národnej úrovni, resp. prostredníctvom stáží a podpory mobilít študentov aj na medzinárodnej úrovni.

Členovia katedry

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Vedúci KEMP, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
302
Telefón:
048/446 2711
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Profesorka
Miestnosť:
320
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Rektor

Zaradenie:
Docent
Telefón:
048/446 1151
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
321
Telefón:
048/446 2726
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.

doc. Ing. Martina Minárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
321
Telefón:
048/446 2726
doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.

doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.

Prodekan pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu s praxou, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
333, 027
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
333
Telefón:
048/446 2732
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedúca odd. ekonomiky podniku

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
306
Telefón:
048/446 2719
Ing. Jozef Ďurian, PhD.

Ing. Jozef Ďurian, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent s PhD.
Miestnosť:
433
Telefón:
048/446 2733
Ing. Petra Gundová, PhD.

Ing. Petra Gundová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka s PhD.
Miestnosť:
305
Telefón:
048/446 2715
Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.

Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka s PhD.
Miestnosť:
405
Telefón:
048/446 2715
Ing. Lenka Hvolková, PhD.

Ing. Lenka Hvolková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka s PhD.
Miestnosť:
336
Telefón:
048/446 2720
Ing. Ladislav Klement, PhD.

Ing. Ladislav Klement, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent s PhD.
Miestnosť:
336
Telefón:
048/446 2725
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.

Ing. Vladimíra Klementová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka s PhD.
Miestnosť:
336
Telefón:
048/446 2720
Ing. Filip Smutný, PhD.

Ing. Filip Smutný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent s PhD.
Miestnosť:
307
Telefón:
048/446 27 16
Ing. Lenka Theodoulides, PhD.

Ing. Lenka Theodoulides, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent s PhD.
Miestnosť:
334
Telefón:
048/446 2717
Mgr. Zuzana Šimonová

Mgr. Zuzana Šimonová

Sekretárka KEMP

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
304
Telefón:
048/446 2712