Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

14. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2019

 

Konferencia sa konala vo štvrtok 25. apríla 2019 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, ktorí rokovali v štyroch sekciách: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, ako aj verejná ekonomika a politika.

Konferenciu a prvú časť plenárneho rokovania otvorila vedúca Centra rozvoja doktorandov Ing. Petra Cisková. Úvodný príhovor predniesol dekan Ekonomickej fakulty doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. Nasledovali plenárne vystúpenia v prvej časti plenárneho zasadnutia. Prvým hosťom bol hlavný ekonóm GLOBSEC Policy Institute Ing. Tomáš Meravý, ktorý sa sústredil na tému Europe and Slovakia at the Beginning of 21st Century: Macroeconomic Development and Challenges we Face. Druhým hosťom bol vedúci Odboru štrukturálnych a výdavkových politík Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky Mgr. Juraj Cenker, ktorý vystúpil s prednáškou na tému Default Strategy in Pension Saving: the Case of Slovakia (Policy Recommendation). Druhú časť plenárneho rokovania otvorila a sprevádzala prof. Ing. Emília Zimková, PhD., odborná garantka konferencie. Hostia z Budapest Business School Vanda Papp, PhD. a András Kovács habil. PhD. a generálny riaditeľ Doupla creative agency Attila Lőrincz prezentovali spojenie akademického a praktického poňatia marketingovej komunikácie prostredníctvom vystúpenia nazvaného Working with Influencers - Dead Money or Good Investment? Vystúpenia hostí v pléne vyvolali mnohé otázky od účastníkov konferencie, ktoré hostia radi zodpovedali.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborné komisie v jednotlivých sekciách mali nasledovné zloženie:

Cestovný ruch

 • prof. Ing. Marián Gúčik, PhD. (predseda)
 • prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
 • doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
 • Ing. Matej Žofaj (tajomník)

Ekonomika a manažment podniku

 • prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. (predseda)
 • doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 • Ing. Petra Gundová, PhD.
 • Ing. Jennifer Drugdová (tajomník)

Financie

 • prof. Ing. Marta Orviská, PhD. (predseda)
 • prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
 • doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
 • Ing. Kamil Ščerba (tajomník)

Verejná ekonomika a politika

 • doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. (predseda)
 • Ing. Filip Flaška, PhD.
 • Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
 • Ing. Lucia Dobrotová (tajomník)

Odborné komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. Na záver bol v rámci každej sekcie vyhodnotený najlepší príspevok a všetky prezentované práce boli ocenené knižnými cenami. V sekcii Cestovný ruch získala prvé miesto Ing. Kristína Pančíková. Ing. Petra Cisková a Ing. Ina Ďurčeková obsadili prvé miesto v sekcii Ekonomika a manažment podniku. V sekcii Financie sa umiestnil na prvom mieste Ing. Kamil Ščerba a v sekcii Verejná ekonomika a politika patrilo prvé miesto Ing. Jakubovi Sopkovi.


Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 44 účastníkov, ktorí spolu publikovali 32 abstraktov. Z tohto počtu bolo 25 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a 19 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a zahraničia. Abstrakty príspevkov prezentovaných na konferencii boli posúdené vedeckým výborom konferencie a publikované v zborníku abstraktov, ktorému bolo pridelené ISBN.