Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijímacia skúška uchádzača o dennú ako aj o externú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:

 • prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku, diskusia k projektu v slovenskom jazyku,
 • posúdenie do­terajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť).

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača:

 1. za písomný projekt k dizertačnej práci a jeho prezentáciu:  maximálne 85 bodov, z toho:
  • za teoretické východiská skúmania (literárna rešerš):    maximálne 25 bodov,
  • za predpokladané ciele:                                                        maximálne 10 bodov,
  • za predpokladané metódy skúmania:                               maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané výsledky a výstupy:                               maximálne 10 bodov
  • za prezentáciu projektu a diskusiu:                                    maximálne 20 bodov,
 2. za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas štúdia, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. aktívna účasť na študentskej konferencii Študentská vedecká aktivita (ŠVA)/na podobnom vedeckom podujatí; participácia na riešení výskumného projektu/VPS/prezentovanie výsledkov výskumu na odbornom/vedeckom podujatí; publikovanie odborných/vedeckých príspevkov):                                                                                       maximálne 15 bodov.

Prijímacia skúška uchádzača o  dennú a o  externú formu štúdia sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou. Zloženie skúšobných komisií pre študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov osôb zodpovedných za jednotlivé doktorandské študijné programy. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan. Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú prijatí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity jednotlivých študijných programov v jednotlivých formách štúdia.

Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium, ale na zvolený študijný program nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu štúdia v zvolenom študijnom programe.

Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho pracovného výkonu.