Asociácia

V súčasnosti hovorí viac ako 200 miliónov ľudí po celom svete po francúzsky. Francúzština je po angličtine druhým pracovným jazykom Európskej únie a oficiálnym jazykom 31 medzinárodných organizácií, medzi ktoré patrí aj OSN.

Počas administratívnych a legislatívnych reforiem, ktoré sa uskutočnili v období rokov 1990 a 2000, sa stalo Francúzsko jednou z referenčných krajín Slovenskej republiky. S rastúcim počtom francúzskych podnikov, ktoré sa rozhodli investovať na na slovenskom území sa stala francúzština a aj francúzska analytická činnosť veľmi vyhľadávané na pracovnom trhu.

Dnes je na Slovensku viac ako 22 000 študentov francúzštiny, ktorí si zdokonaľujú svoje znalosti počas celého života:

  • v rámci bilingválnych sekcií na gymnáziách
  • v rámci frankofónnych univerzít na Slovensku
  • v podnikoch
  • vo verejnej správe.

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI) kladie veľký dôraz na rozširovanie tejto frankofónnej siete, ktorej súčasťou sú učitelia, profesori, funkcionári, diplomati, prekladatelia, spisovatelia, novinári, ale aj z riaditelia podnikov a manažéri. Prispieva k tomu najmä organizovaním udalostí, medzi ktoré patria:

  • stretnutia bývalých štipendistov francúzskej vlády,
  • fórum „študenti-podniky“,
  • stretnutia bývalých frankofónnych študentov.

SFUI sa snaží vytváraním priestoru pre vzájomné stretnutia a spoznávanie napomôcť k vzniku nových partnerstiev či realizovaniu nových a zaujímavých projektov francúzsko-slovenskej spolupráce pre jednotlivcov a aj frankofónne štruktúry.