Aktuality

Slávnostné odovzdávanie francúzskych dip…

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú s...

13-12-2019

Večierok o francúzskej a nemeckej kultúr…

V utorok 12. novembra členovia frankofónnej študentskej asociácie EFPOLIT zorganizovali so spolkom nemecky hovoriacich študentov DSV spoločné podujatie, ktorého...

20-11-2019

4. ročník medzinárodnej vedeckej konfere…

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v spolupráci s Univerzitou v Opole a Univerzitou Marca Blocha v St...

20-11-2019

Frankofónni študenti na Slovensku majú s…

FrancofuniSK je projekt, ktorý rozvinulo Centrum univerzitnej úspešnosti (CRU, podporované Univerzitnou agentúrou pre frankofóniu – AUF) Univerzity Mateja Bela...

15-11-2019

Konferencia frankofónnych doktorandov št…

Program na stiahnutie : Ecole Doctorale 2019...

13-11-2019

Dominique Wolton v Banskej Bystrici

SFUI podporil medzinárodnú vedeckú konferenciu Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja B...

23-10-2019

Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.   Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeh...

15-10-2019

Cours de préparation aux études en franç…

Vous partez étudier dans un pays francophone et faire vos études en français ? Les 2 et 3 septembre 2019, l'Institut français de Slovaquie vous proposera un pro...

22-07-2019

 • Kto sme?

  História Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

 • Štúdium

  Ponúkame 12 akreditovaných štúdijných programov

 • Naši členovia

  Pozrite si prehľad našich členov - univerzít aj podnikateľov

 • Členstvo

  Zistite viac o výhodách spolupráce a členstve

 • FABLAB

  Všetci sme tvorcovia. Príďte ukázať svoje nápady a zostaviť numerický, textilný a dizajnový projekt