Fablab

FABLAB: nové aktivity SFUI

 

Všetci sme tvorcovia. Príďte ukázať svoje nápady a zostaviť numerický, textilný a dizajnový projekt... 

 

Fablab je výrobné laboratórium, ktoré sa nachádza na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Fablab je otvorený verejnosti a dáva k dispozícií rôzne nástroje, najmä obrábacie prístroje riadené počítačom, za účelom výroby a realizácie predmetov.

 

Je to prvé verejné digitálne výrobné laboratórium na Slovensku otvorené širokej verejnosti a podnikom. Oddelenie vedeckej, odbornej a univerzitnej spolupráce na Francúzskom inštitúte na Slovensku finančne podporilo spustenie tohto projektu. Cieľ laboratória je propagácia a šírenie vedy. Dassault je hlavným partnerom Fablab-u.

 

Fablab a SFUI zdieľajú rovnaké ciele v oblasti vzdelávania, vedy, spolupráce, tvorby a rozhodli sa spojiť a ukázať širokej verejnosti ich aktivity. Všetci členovia SFUI sú teda vítaní v tomto kreatívnom laboratóriu. Či už ste dizajnér, developér, umelec, študent, alebo široká verejnosť, Fablab Vám ponúka priestor na spoznanie digitálneho výrobného laboratória.