Naše aktivity

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú slovenské verejné vysoké školy. Podujatie sa konalo 5.12.2019 v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD'SPE Paris Central Europe v Bratislave.
Čítať ďalej...

Večierok o francúzskej a nemeckej kultúre očami študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

V utorok 12. novembra členovia frankofónnej študentskej asociácie EFPOLIT zorganizovali so spolkom nemecky hovoriacich študentov DSV spoločné podujatie, ktorého cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu „po vzore“ francúzsko- nemeckých vzťahov vrámci EÚ a sprostredkovať kultúru cieľových jazykov navzájom. Francúzsko-nemecký večer sa niesol v duchu prezentácií Erasmus študentov Martina (Nemecko) a Etiennea (Francúzsko), ktorí si pripravili to najzaujímavejšie zo svojích krajín od gastronómie, cez hospodárstvo až po politický systém.
Čítať ďalej...

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "La Perception en langue et en discours"

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v spolupráci s Univerzitou v Opole a Univerzitou Marca Blocha v Strasbourgu 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom La Perception en langue et en discours, ktorá sa bude konať 2.-4. apríla 2020 v Banskej Bystrici. Termín na posielanie návrhov vedeckých príspevkov sa predlžuje do 15. decembra 2019. Na stiahnutie : Présentation du colloque Proposition de communication
Čítať ďalej...

Dominique Wolton v Banskej Bystrici

SFUI podporil medzinárodnú vedeckú konferenciu Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, organizovanú dňa 7. októbra 2019, tentokrát na tému Budovania jednotného európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, 20 rokov po spustení Bolonského procesu.
Čítať ďalej...

Cours de préparation aux études en français / Príprava na štúdium vo francúzštine

Vous partez étudier dans un pays francophone et faire vos études en français ? Les 2 et 3 septembre 2019, l'Institut français de Slovaquie vous proposera un programme de formation de deux jours pour vous aider à vous préparer. Retrouvez les informations et le formulaire d'inscription sur https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/cours-preparation-aux-etudes-en-francais ou https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-preparatoires/
Čítať ďalej...

Programme de coopération scientifique et universitaire Danube 2020

La Slovaquie, la République Tchèque, l’Autriche, la Serbie et la France lancent un nouveau programme de financement de mobilités scientifiques. En complément des programmes bilatéraux existants, il est dorénavant possible de soumettre des projets scientifiques construits à 3, 4 ou 5 équipes de pays différents pour se faire financer des mobilités durant 22 mois. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 20 septembre 2019. Pour plus d'informations : Candidats slovaques : https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2019.html Candidats français : https://www.campusfrance.org/fr/danube
Čítať ďalej...