Naše aktivity

Konferencia frankofónnych doktorandov štátov V4 (15-16 november)

Program na stiahnutie : Ecole Doctorale 2019